Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0102
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie krijgt u inzicht en vaardigheid in het toepassen van diagnostisch onderzoek bij cliënten met een hulpvraag in de gezondheidspsychologische setting. Dat onderzoek bestaat meestal uit een combinatie van gesprekken en afname van psychologische tests. Doorgaans zijn de beslissingen die hierop worden gebaseerd voor de cliënt van groot belang. Daarom dient u als toekomstig psycholoog deskundig te zijn op het gebied van het testgebruik maar ook op het hele proces van psychodiagnostiek. U kunt na deze cursus verschillende vaardigheden toepassen uit het diagnostische proces dat loopt van het verhelderen van de vragen en problemen van de cliënt, via testgebruik naar het uiteindelijke advies aan de cliënt.

Algemeen

Inhoud

In de cursus maakt u kennis met een aantal veel gebruikte Nederlandse tests. U leert inschatten bij welke vragen en welke cliënten de tests gebruikt kunnen worden, u neemt tests af bij medestudenten (en zij bij u), en u leert kritisch kijken naar de betrouwbaarheid en de betekenis van de uitkomsten. Ten slotte leert u deze uitkomsten op een verantwoorde wijze te interpreteren en terug te vertalen naar de cliënt.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie kunt u:
- de belangrijkste kwaliteitseisen en beroepsethische aspecten in de psychodiagnostiek benoemen en beschrijven
- de rol van psychodiagnostiek in de gezondheidspychologische setting benoemen en beschrijven
- de verschillende stappen van het diagnostisch proces benoemen en beschrijven
- een diagnostische vraagstelling op het gebied van de gezondheidspsychologie formuleren op basis van intake-informatie
- hypothesen hierbij opstellen en operationaliseren
- geschikte psychodiagnostische middelen hierbij kiezen
- tests afnemen en interpreteren op basis van informatie uit de testhandleiding (meetpretentie, psychometrische kwaliteiten, normering en gebruikswijze)
- informatie integreren en conclusies trekken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en passend bij de vraagstelling
- testresultaten op verantwoorde wijze terugkoppelen naar opdrachtgever en cliënt (zowel mondelinge als schriftelijke rapportage)
- een diagnostische rapportage vervaardigen conform de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek
- reflecteren op beroepsethische aspecten van psychodiagnostiek en de NIP beroepscode hanteren.

Deze cursus maakt voor masterstudenten gezondheidspsychologie deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten van de masteropleiding Psychology, variant gezondheidspsychologie aan de OU en psychologen die, na een verkregen toelatingsbeschikking, een speciaal traject volgen voor het wegwerken van deficiënties voor de BAPD of LOGO verklaring.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Kwartiel 1: De cursus start op maandag 4 september 2017. U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus. We adviseren daarom om u zo snel mogelijk doch uiterlijk maandag 14 augustus 2017 aan te melden voor kwartiel 1, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en een keuze kunt maken voor een practicumgroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017 voor de start in kwartiel 1.

Kwartiel 3: De cursus start op maandag 12 februari 2018. U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus. We adviseren daarom om u zo snel mogelijk doch uiterlijk maandag 22 februari 2018 aan te melden voor kwartiel 3, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en een keuze kunt maken voor een practicumgroep. Bij aanmelding na 22 februari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018 voor de start in kwartiel 3.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het practicum draait twee keer per jaar (in kwartiel 1 en 3) in groepen van 12 studenten en wordt begeleid door een docent. Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in yOUlearn.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. wo 14-03-2018 / 18.00-21.00 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. zelf plannen
5. wo 11-04-2018 / 18.00-21.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 3 - begeleider: mw. S. Wouters MSc
1. do 15-03-2018 / 18.30-21.30 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. do 12-04-2018 / 18.30-21.00 uur

Groningen
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. M. Hommes
1. do 15-03-2018 / 19.00-22.15 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. do 12-04-2018 / 19.00-22.00 uur

Nijmegen
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. S. Smeekens
1. do 15-03-2018 / 18.00-21.30 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. do 12-04-2018 / 18.00-21.30 uur

Rotterdam
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. M. Pouwelse
1. za 10-03-2018 / 9.30-12.30 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. za 07-04-2018 / 9.30-12.30 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - groep 1 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. do 15-03-2018 / 18.00-21.00 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. zelf plannen
5. do 12-04-2018 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 3 - groep 2 - begeleider: dhr. dr. J. Kuntze
1. di 13-03-2018 / n.t.b
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. di 10-04-2018 / n.t.b.

Zwolle
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. E. de Hullu
1. do 15-03-2018 / 18.00-21.30 uur
2. zelf plannen
3. zelf plannen
4. wo 11-04-2018 / 18.00-21.00 uur

Docenten

Namen van docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Met ingang van het academisch jaar 2016 - 2017 dient het Computergebaseerde individuele tentamen plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een tekstboek (Luteijn & Barelds, 2013), een werkboek en aanvullend cursusmateriaal op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen, meldt u zich aan voor de practicumbijeenkomsten in een studiecentrum en kunt u discussiëren over de leerstof.