Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Stage gezondheidspsychologie
Psychologie | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0106
Prijsindicatie € 972
De Stage Psychologie heeft tot doel u kennis en ervaring te laten opdoen met het werk en de taak van een afgestudeerde psycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie. U kunt kiezen voor een interventiestage, een onderzoeksstage, een diagnostiekstage of een praktijkstage. In sommige situaties is het mogelijk om een stage met inbreng van werkervaring te doen. De stage is een 'training on the job' waarbij het fictieve karakter van oefeningen en opdrachten is vervangen door toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in een daartoe geschikte arbeidsorganisatie of onderzoeksomgeving.

Algemeen

Inhoud

De stage is vooral een leersituatie en verschilt in die zin van een volwaardige beroepsuitoefening. Stagewerkzaamheden zijn tijdelijk en vinden plaats onder supervisie van een academisch gekwalificeerde psycholoog of pedagoog. Voorwaarde is dat in de stage kennis en vaardigheden die in de opleiding onderricht zijn, op een theoretisch en praktisch verantwoorde wijze worden toegepast.

Er zijn verschillende stagevormen mogelijk, zoals een interventiestage, een diagnostiekstage,een onderzoeksstage of een praktijkstage. In sommige situaties is het mogelijk om de stage met inbreng van werkervaring te doen. In een interventiestage levert u een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en/of uitvoering van een interventie die in de organisatie waar u stage loopt toegepast wordt. De ontwikkeling van interventieprogramma's gebeurt in samenspraak met de stagebiedende instantie. In de diagnostiekstage leert u psychodiagnostische methoden zoals deze aan de orde komen in de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie (gespreksvaardigheden, tests en interviews), toe te passen. Een onderzoeksstage biedt u de gelegenheid een onderzoek uit te voeren met een empirische component. Dit kan zowel bij een externe stagebiedende organisatie als onder de begeleiding van een OU docent zonder dat u aan een externe organisatie verbonden bent. Het onderzoek kan een voorbereiding op de scriptie zijn, maar kan ook op zichzelf staan. De onderzoeksstage kan een alternatief zijn voor die studenten die door hun beroep al zeer vertrouwd zijn met organisaties in het werkveld. Het is ook een alternatief voor hen die door specifieke omstandigheden niet in staat zijn enkele dagdelen per week in een stagebiedende organisatie aanwezig te zijn. De praktijkstage is de meer traditionele vorm van de stage: u past de door u verworven kennis en inzichten toe in een daartoe geëigende arbeidssituatie en maakt zo (misschien voor het eerst) kennis met organisaties in het werkveld van de psycholoog. De stage met inbreng van werkervaring is een stagevorm voor studenten die al werken in een psychologische setting op het niveau van een psycholoog.

Leerdoelen
Tijdens een stage verricht u werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een professionele psycholoog. De specifieke leerdoelen en persoonlijke doelen verschillen per stagesoort en per student. Algemene doelen van de stage zijn:
- het actief vinden van en solliciteren naar een geschikte (werk)ervaringsplek
- theoretische kennis toepassen in een praktijksetting
- richting geven aan uw professionele identiteit
- inspelen op taakstellingen behorend bij de professie van een psycholoog
- omgaan met ethische en strategische kwesties.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Let op: dan dient u de diagnostiekstage afgerond te hebben.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie. U bent in het bezit van toelatingbeschikking voor de masteropleiding Psychology. U heeft uw bacheloropleiding psychologie of het schakelprogramma volledig afgerond.
Wie een interventiestage wil doen, dient de cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing te hebben afgerond. Wie een diagnostiekstage wil doen, dient de cursus Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie te hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

U meldt zich ruim voor het starten van uw stageperiode aan. Nadat u toestemming heeft ontvangen van de stagecommissie van de Open Universiteit en nadat uw stageplanning is goedgekeurd kunt u zich aanmelden voor de cursus. U hoeft de cursus niet te starten in een vast kwartiel.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Begeleiding is individueel. De stagecommissie moet uw stageplaats eerst goedkeuren. Daarna zal de stagecommissie een stagebegeleider toewijzen en kunt u zich aanmelden voor de cursus. U hoeft de cursus niet te starten in een bepaald kwartiel.

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten.

Docenten

Na goedkeuring van uw stageplaats door de stagecommissie ontvangt u de naam van de docent die uw stagebegeleider wordt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

U dient aan het einde van het eerste jaar van de master een zelf gevonden stageplaats te hebben ingediend bij de stagecommissie als u in het tweede jaar van de master wilt starten met uw stage. U wordt daarom aangeraden om vanaf het begin van het eerste masterjaar al te starten met het zoeken naar een stageplaats. Uitgebreide informatie over inhoud en doelstellingen van de verschillende stagevormen, het zoeken naar een stageplaats en de in te leveren opdrachten voor de stage vindt u op het Stageweb in de digitale leeromgeving van de opleiding (alleen toegankelijk voor studenten die ingeschreven staan voor een cursus van de opleiding Psychologie).

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving kunt u het Stageweb raadplegen (alleen toegankelijk voor studenten die ingeschreven staan voor een cursus van de opleiding Psychologie).