Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0502
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tijdens het (werkzame) leven rijzen allerlei loopbaangerelateerde vragen, zoals de keuze voor een opleiding, het zoeken van een nieuwe baan, het ontwikkelen van de eigen professionaliteit, en omgaan met werkloosheid of pensionering. De laatste jaren is het belang van loopbaanbegeleiding fors toegenomen. Door economische ontwikkelingen en een flexibele arbeidsmarkt zijn loopbanen minder zeker geworden en wordt er vaker van baan gewisseld. Werknemers zelf, en niet de werkgever, zijn verantwoordelijk voor de eigen loopbaan en hun toekomst op de arbeidsmarkt. Om hun toekomst in de hand te nemen zullen werknemers vaker moeten reflecteren op wat zij zoeken in het werk en wat zij organisaties te bieden hebben. Dit impliceert een toegenomen behoefte aan professionele begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Algemeen

Inhoud

De cursus Loopbaanbegeleiding geeft verdiepend inzicht in het werkveld van een loopbaanbegeleider, en stelt theorieën en interventiemethoden voor loopbaanbegeleiding op individueel niveau centraal. Verschillende thema's komen daarbij aan de orde. Naast de belangrijkste theoretische perspectieven op loopbanen, en modellen die de basis vormen voor loopbaanbegeleiding, krijgt ook de toepassing in de praktijk aandacht met behulp van realistisch casusmateriaal. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de verschillende mogelijkheden van en interventies bij loopbaanbegeleiding en de behoeften die bij cliënten leven. Ook wordt aandacht besteed aan de gedragsrichtlijnen en ethische kaders die in het werkveld worden gehanteerd. Deze theoretische en praktische basis is bedoeld u in staat te stellen een loopbaanbegeleidingstraject te ontwerpen en evalueren.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus beschikt de student over:
- Kennis van en inzicht in theorieën en modellen voor loopbanen en loopbaansucces.
- Kennis van en inzicht in het onderzoek naar loopbanen, werkloosheid en baanzoekgedrag.
- Inzicht in verschillende toepassingsmogelijkheden en noodzaak voor loopbaanbegeleiding op individueel niveau en de rol van de daarbij betrokken partijen.
- Inzicht in de relatie tussen cliënt en loopbaanbegeleider.
- Kennis van de gedragsrichtlijnen en ethische kaders die in het werkveld worden gehanteerd.
- Kennis van de belangrijkste instrumenten voor loopbaanbegeleiding.
- Een referentiekader om begeleiding en instrumenten te kunnen reflecteren.
- Het vermogen om - op basis van de interventiecyclus - een loopbaanbegeleidingstraject te ontwerpen en evalueren.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
U moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma op maat afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om uiterlijk maandag 9 april 2018 voor deze cursus aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 26 april 2018.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. I. van Seggelen-Damen en mw. prof. dr. K. van Dam.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitaal werkboek en een digitale reader met teksten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.