Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Tijdens het werkzame leven rijzen allerlei loopbaangerelateerde vragen, zoals de keuze voor een opleiding, het zoeken van een nieuwe baan, het ontwikkelen van de eigen professionaliteit, en omgaan met werkloosheid of pensionering. De laatste jaren is het belang van loopbaanbegeleiding fors toegenomen. Door economische ontwikkelingen en een flexibele arbeidsmarkt zijn loopbanen minder zeker geworden en wordt er vaker van baan gewisseld. Werknemers zelf, en niet de werkgever, zijn verantwoordelijk voor de eigen loopbaan en hun toekomst op de arbeidsmarkt. Om hun toekomst in de hand te nemen zullen werknemers vaker moeten reflecteren op wat zij zoeken in het werk en wat zij organisaties te bieden hebben. Dit impliceert een toegenomen behoefte aan professionele begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling. Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

De cursus Loopbaanbegeleiding geeft verdiepend inzicht in het werkveld van een loopbaanbegeleider, en stelt theorieën en interventiemethoden voor loopbaanbegeleiding op individueel niveau centraal. Verschillende thema's komen daarbij aan de orde. Naast de belangrijkste theoretische perspectieven op loopbanen, en modellen die de basis vormen voor loopbaanbegeleiding, krijgt ook de toepassing in de praktijk aandacht met behulp van realistisch casusmateriaal. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de verschillende mogelijkheden van interventies bij loopbaanbegeleiding en de behoeften die bij cliënten leven. Ook wordt aandacht besteed aan de gedragsrichtlijnen en ethische kaders die in het werkveld worden gehanteerd. Deze theoretische en praktische basis is bedoeld u in staat te stellen een loopbaanbegeleidingstraject te ontwerpen en evalueren.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd:
- kunt u theorieën en modellen voor loopbanen en loopbaansucces beschrijven;
- kunt u onderzoek naar loopbanen, werkloosheid en baanzoekgedrag benoemen;
- heeft u inzicht in verschillende toepassingsmogelijkheden en –noodzaak voor loopbaanbegeleiding op individueel niveau en de rol van de daarbij betrokken partijen;
- kent u de gedragsrichtlijnen die in het werkveld worden gehanteerd;
- kunt kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten voor loopbaanbegeleiding beschrijven;
- beschikt u over een referentiekader om op begeleiding en instrumenten te kunnen reflecteren;
- kunt u een loopbaanbegeleidingstraject ontwerpen en evalueren.
Disclaimer: Deze cursus is geschikt als eerste kennismaking met theorie, onderzoek en praktijk van loopbaanbegeleiding. Deze cursus leidt niet op tot loopbaanbegeleider.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 120 punten toegekend voor de categorie A&O kennis.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
U moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma op maat afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. I. van Seggelen-Damen en mw. prof. dr. K. van Dam.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitaal werkboek en een digitale reader met teksten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.