Psychologie van duurzame inzetbaarheid

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychologie van duurzame inzetbaarheid
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0612
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Psychologie van duurzame inzetbaarheid komen verschillende thema's aan de orde. Eerst wordt ingegaan op het begrip duurzame inzetbaarheid en de theoretische kaders rond duurzame inzetbaarheid. Daarna richten we ons de determinanten van duurzame inzetbaarheid. Er worden factoren besproken op het niveau van de baan (job design)en de organisatie met specifieke aandacht voor de rol van de leidinggevende. Verder komen individuele factoren aan bod (bijv weerbaarheid) en wordt er aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van verschillende groepen (oudere werknemers, werklozen, langdurig zieken, enz.). Tenslotte komen mogelijke interventies aan bod. Door theorie en (zelf)reflectie centraal te stellen willen we bereiken dat studenten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis aan de (eigen) duurzame inzetbaarheid kunnen bijdragen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:
- Het concept duurzame inzetbaarheid te definiëren en de verschillende theoretische kaders binnen de literatuur rond duurzame inzetbaarheid te benoemen en toe te passen.
- Determinanten van duurzame inzetbaarheid te benoemen en te diagnosticeren, op het niveau van het individu, de baan en de leidinggevende.
- Te kunnen duiden welke aspecten belangrijk zijn bij de duurzame inzetbaarheid van verschillende groepen en deze te kunnen toepassen in de praktijk.
- Een wetenschappelijke diagnose te stellen omtrent duurzame inzetbaarheid en haar determinanten bij zichzelf of iemand uit zijn/haar omgeving.
- Mogelijke interventies te benoemen en voor te bereiden omtrent duurzame inzetbaarheid.
- Door middel van een kritische (wetenschappelijke) blik de toegepaste interventies omtrent duurzame inzetbaarheid te evalueren.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 60 punten toegekend voor de categorie A&O kennis en er zijn 15 punten toegekend voor de categorie A&O vaardigheden.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PM0622 – Psychologie van duurzame inzetbaarheid.

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Psychologie.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Activerend online onderwijs, online begeleiding en (virtuele) bijeenkomsten.

Docenten

Mw. dr. K. Proost en dhr. dr. J. van Ruysseveldt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 26-08-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Praktische informatie over duurzame inzetbaarheid kan worden verkregen op: www.duurzameinzetbaarheid.nl.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitaal werkboek en een reader met teksten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.