Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Ziektebeleving en patiëntbegeleiding
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Geïnteresseerd in de psychologische processen die een patiënt doormaakt bij het krijgen van een (chronische) ziekte? En in de rol die een hulpverlener kan spelen om dit ziekteproces te optimaliseren? Dan is deze cursus iets voor u. In de cursus leert u om gezondheidspsychologische interventies voor mensen met somatische klachten/aandoeningen professioneel te ontwikkelen en in te zetten. Deze interventies beogen patiënten zo goed mogelijk te laten omgaan met een gezondheidsprobleem en de gevolgen daarvan of er van te herstellen. In de cursus worden voorbeelden gegeven hoe positieve psychologie toegepast wordt in de gezondheidszorg (o.a. door oplossingsgericht werken).
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Het proces dat patiënten doorlopen tijdens een ziekte loopt vanaf de eerste presentatie van gezondheidsklachten tot en met de fase waarop een patiënt na afloop van de behandeling moet leren omgaan met zijn of haar chronische ziekte en/of het naderende einde in de terminale fase van ziekte. Deze cursus beoogt het proces dat patiënten doorlopen tijdens een ziekte in een breed kader te behandelen. De cursus richt zich met name op de gezondheidspsychologische en voorlichtingskant van het proces en is niet gericht op de medische kant van de behandeling
De cursus is gericht op het verwerven van competenties die nodig zijn om professioneel en op theorie gebaseerde interventies voor mensen met somatische aandoeningen te ontwikkelen en in te kunnen zetten. Dergelijke interventies hebben tot doel om patiënten optimaal te laten omgaan met een gezondheidsprobleem en de gevolgen daarvan (tertiaire preventie), dan wel hen in staat te stellen er optimaal van te herstellen (curatie).

Leerdoelen
Nadat u de cursus hebt afgerond, kunt u:
- een beschrijving geven van de centrale thema's die te maken hebben met hoe patiënten hun ziekteproces doorlopen (bijv. kwaliteit van leven, coping, zelfregulatie en zelfmanagement);
- de fasen van aanpassing in het ziekteproces benoemen en herkennen;
- theorieën en modellen van gezondheidsgedrag en gedragsverandering toepassen op gedrag van chronisch zieken;
- het belang van goede hulpverlener-patiëntcommunicatie beschrijven en benoemen waaraan die communicatie moet voldoen;
- veel voorkomende reacties in de diagnose- en behandelfase en mogelijke problemen benoemen en vanuit theoretische perspectieven duiden;
- het belang van evidence-based gedragsveranderingsmethoden en -theorieën bij programmaontwikkeling beschrijven;
- de rol van medisch psycholoog en de functionaris patiëntencommunicatie in het ziekenhuis beschrijven en toelichten welke werkwijzen deze beiden hanteren;
- onderdelen van de interventiecyclus toepassen op aangeboden praktijk relevante casuïstiek.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 70 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis en er zijn 70 punten toegekend voor de categorie A&O kennis.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
U moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma op maat afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2019. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

Voorkennis

De cursus Gezondheidspsychologische interventies of de cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing is gewenste voorkennis (echter niet verplicht).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U wordt ingedeeld in een groep met wie u onder leiding van de docent de cursus doorloopt. U volgt daarbij 2 virtuele groepsbijeenkomsten (virtuele klas) op vooraf vastgestelde data. U geeft in een van deze sessies onderling feedback op een individuele opdracht.

Docenten

mw. dr. M. Nijkamp en mw. dr. C. Bolman.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 26-08-2019, 03-02-2020, 20-04-2020, 24-08-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze cursus en het bijbehorende tekstboek, bekijk de volgende video.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- tekstboek: Lechner, L., Mesters, I., Bolman, C. (2010). Gezondheidspsychologie bij patiënten. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
- digitaal werkboek. In het digitaal werkboek krijgt u opdrachten en praktijkrelevante casussen aan de hand waarvan u de stof uit het boek in een praktijkrelevante context leert toe te passen.

Mediagebruik

AV materiaal (filmfragmenten) maakt integraal (embedded) onderdeel uit van het digitaal werkboek van de cursus.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.