Psychopathologie bij kinderen en adolescenten

Psychopathologie bij kinderen en adolescenten

  • Psychologie
  • PM0922
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Psychische stoornissen komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Bijna één op de vijf Nederlandse jongeren heeft een psychische stoornis en jaarlijks komen meer dan 170.000 jongeren in aanraking met de specialistische jeugd-GGZ. Het is dan ook belangrijk om psychische klachten tijdig te herkennen en de diagnose zorgvuldig te stellen. Vervolgens is het belangrijk om de psychische problemen zo goed en zo vroeg mogelijk te behandelen. Vroege interventies blijken namelijk een groot effect te hebben op de latere kwaliteit van leven.
In deze cursus staat psychopathologie bij kinderen en adolescenten centraal. Veel voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten komen aan de orde. Daarbij wordt niet alleen dieper ingegaan op het klinisch beeld en de diagnostische criteria van de verschillende stoornissen, maar komen ook de epidemiologie en etiologie van de betreffende stoornissen aan bod. Tot slot wordt ook uitgebreid stil gestaan bij het diagnostische proces en de behandeling van deze psychische stoornissen.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus kun je het klinisch beeld, de epidemiologie, de etiologie, de diagnostische criteria, het diagnostisch proces en de behandeling beschrijven van de volgende psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten:
- Angst en obsessieve compulsieve stoornissen,
- Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen,
- Stemmingsstoornissen,
- Gedragsstoornissen,
- ADHD,
- Communicatie- en leerstoornissen,
- Autismespectrumstoornissen,
- Eetstoornissen.

Daarnaast kun je aan de hand van casuïstiek een onderbouwde DSM 5-diagnose vaststellen en kun je beoordelen en beargumenteren welke behandeling(en) het meest effectief is/zijn.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de eventuele tentamendata en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
Je moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma afgerond hebben. Tevens dien je te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychologie.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. N. Gunther (examinator) en mw. dr. E. Heynen (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek Abnormal Child and Adolescent Psychology (9th ed) van Allen C. Israel, Jennifer Weil Malatras en Rita Wicks-Nelson. Verder is er een digitaal werkboek met verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.