Psychopathologie bij kinderen en adolescenten

Psychopathologie bij kinderen en adolescenten

  • Psychologie
  • PM0922
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Psychische stoornissen komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Bijna één op de vijf Nederlandse jongeren heeft een psychische stoornis en jaarlijks komen meer dan 170.000 jongeren in aanraking met de specialistische jeugd-ggz. Het is dan ook belangrijk om psychische klachten tijdig te herkennen en de diagnose zorgvuldig te stellen. Vervolgens is het belangrijk om de psychische problemen zo goed en zo vroeg mogelijk te behandelen. Vroege interventies blijken namelijk een groot effect te hebben op de latere kwaliteit van leven.
In deze cursus komen psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten aan de orde. Daarbij wordt niet alleen dieper ingegaan op het klinische beeld en de diagnostische criteria van de verschillende stoornissen, maar komen ook de epidemiologie en etiologie van de betreffende stoornissen aan bod. Tot slot wordt er uitgebreid stilgestaan bij het diagnostische proces en de behandeling van deze stoornissen.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus kun je het klinische beeld, de epidemiologie, etiologie, diagnostische criteria, het diagnostische proces en de behandeling beschrijven van de volgende psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten:
- angst en obsessieve-compulsieve stoornissen
- trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
- stemmingsstoornissen
- gedragsstoornissen
- ADHD
- communicatie- en leerstoornissen
- autismespectrumstoornissen
- eetstoornissen

Daarnaast kun je aan de hand van casuïstiek een diagnose op basis van de DSM 5 vaststellen en kun je beoordelen en beargumenteren welke behandeling(en) het meest effectief kan/kunnen zijn.

Ingangseisen

Beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk in verband met een Engelstalig tekstboek en aangeboden literatuur.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie.

Deze cursus wordt variabel aangeboden. Je kunt je dus op elk moment starten, mits je aan de toelatingseis voldoet.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Activerend online onderwijs door middel van zelfstudie in de online cursusomgeving. Daarin kun je ook contact leggen met de docent en met medestudenten.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Voor het DIT kun je je zelf aanmelden via je mijnOU-omgeving. De opdracht lever je in via de online cursusomgeving. Er zijn als richtlijn vier inlevermomenten per jaar waarna een nakijktermijn van 15 werkdagen geldt.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek Abnormal Child and Adolescent Psychology (9th ed.) van Allen C. Israel, Jennifer Weil Malatras en Rita Wicks-Nelson, uitgeverij Routledge. Verder is er een online cursusomgeving met verwerkingsopdrachten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven maak je gebruik van de online cursusomgeving in Brightspace. Hierin vind je instructies, oefenopdrachten en aanvullende literatuur. Ook kun je hier met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.