E-mental health interventies

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
E-mental health interventies
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM1012
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Nu ICT en internet steeds meer verweven zijn met ons dagelijkse leven, maken zorgaanbieders in toenemende mate gebruik van e-mental health toepassingen. Geprotocolleerde behandelingen worden via het internet aangeboden en een groeiend aantal psychologische interventies is beschikbaar in de vorm van een smartphone-applicatie. E-mental health-toepassingen zijn zeer divers en groeien snel in aantal en populariteit.

Deze cursus gaat in op de betekenis van e-mental health voor de klinische praktijk. De inzet van e-mental health-toepassingen op het gebied van psychotherapie, psychodiagnostiek en onderzoek wordt hierbij behandeld. Daarbij komen ook ethische kwesties en wetgeving aan bod. Therapeutische benaderingswijzen van online behandeling passeren de revue. Daarnaast richt de cursus zich op online communicatie en de aard van de therapeutische relatie bij online behandeling. Ten slotte gaat er aandacht uit naar verschillende toepassingsgebieden voor de online praktijk, zoals virtual reality behandeling en smartphone interventies.

Leerdoelen
De leerdoelen van deze cursus zijn enerzijds het verkrijgen van kennis en inzichten en anderzijds het kennismaken met communicatievaardigheden voor online hulpverlening op basaal niveau.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus is bedoeld voor studenten van de mastervariant Klinische psychologie. Ook studenten uit andere psychologiemasters kunnen de cursus volgen, evenals andere geïnteresseerden die in het bezit zijn van een bachelor psychologie.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er vindt een (virtuele) begeleidingsbijeenkomst plaats waarin de stof op een activerende manier wordt aangeboden.

Docenten

Mw. dr. V. Thewissen (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitaal werkboek en readers.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.