Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie arbeids- en organisatie-psychologie
Psychologie | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM9606
Prijsindicatie € 972
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een scriptie is een door u zelfstandig vervaardigd schriftelijk werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een empirisch onderzoek binnen het onderzoeksveld van de psychologie. De scriptie wordt vervaardigd als afsluiting van de masteropleiding Psychologie. Met deze scriptie laat u zien dat u de vaardigheden van het doen van wetenschappelijk onderzoek in een psychologische context meester bent.

Algemeen

Inhoud

De scriptiefase wordt voorafgegaan door de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan. In deze voorafgaande cursus heeft u de doelstellingen en onderzoeksvraagstellingen voor het onderzoek opgesteld. Daarnaast is er een gedegen onderzoeksontwerp gemaakt van het scriptieonderzoek dat u wilt gaan uitvoeren. Deze voorafgaande cursus resulteert in een scriptieplan dat beschreven wordt in de inleiding en de methode van de scriptie. Tijdens de scriptiefase gaat u dit scriptieplan daadwerkelijk uitvoeren en gaat u hierover wetenschappelijk verslag doen.

Meer specifiek gaat u tijdens de scriptiefase de volgende taken uitvoeren:
- het verzamelen en invoeren van uw onderzoeksgegevens;
- het analyseren en interpreteren van de door u gevonden onderzoeksdata;
- het beschrijven en bediscussiëren van de resultaten en presenteren van de verschillende fasen van uw wetenschappelijk onderzoek.
De benodigde ondersteunende materialen die u nodig hebt bij het uitvoeren van de scriptie (scriptiehandleiding) kunt u downloaden via de scriptiepagina van de opleiding psychologie.
Na positieve afronding van uw scriptieplan of tijdens het uitvoeren van het scriptieonderzoek zult u eenmaal een mondelinge presentatie moeten geven over uw scriptieonderzoek. Dit gebeurt tijdens de landelijke scriptiedag. Deze presentatie kan gaan over uw scriptieplan, maar ook over de resultaten van uw onderzoek.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten Arbeids- en organisatiepsychologie. U moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma op maat afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology. Studenten die willen aanmelden voor deze cursus, dienen de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan te hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding.

Docenten

De docent van het Onderzoekspracticum scriptieplan blijft uw scriptiebegeleider.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie en presentatie.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een mondelinge presentatie aan medestudenten of een posterpresentatie tijdens de scriptiedag en het maken van een scriptieverslag. Hierin doet u verslag van het empirisch onderzoek dat u heeft uitgevoerd. Daarnaast vindt er ter afronding van uw scriptie onderzoek een eindgesprek plaats met de begeleiders. De scriptie wordt door twee begeleiders (uw eerste en tweede begeleider) met een cijfer beoordeeld.

Tentamendata

Scriptie: volgens afspraak.
Presentatie: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Na inschrijven wordt er geen cursusmateriaal verstuurd. De benodigde materialen hebt u al ontvangen bij de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan.

Digitale leeromgeving

Bij deze cursus is geen discussiegroep of studentenforum aanwezig.