Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 50,8 EC
Code PPSYAO
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant arbeids- en organisatiepsychologie? De premaster arbeids- en organisatiepsychologie is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze mastervariant. In de premaster legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u uw gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Psychologie.

Algemeen

Beschrijving

De premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, u behandelt theoretische en praktische vraagstukken en u gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en conflicthantering. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kunt u met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden. Het is ook mogelijk om voltijd in de premaster te studeren. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Bedoeld voor

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Verpleegkunde, Medische hulpverlening.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeelswetenschappen, Geneeskunde.

Vlaamse opleidingen Sociaal hoger onderwijs:
Korte type, volledig leerplan: Gegradueerde maatschappelijk assistent, Gegradueerde orthopedagogie, gegradueerde psychologisch assistent.
Korte type, sociaal leerplan: Gegradueerde gezinswetenschapper, Gegradueerde sociale readaptatiewetenschapper.

Arbeidsperspectief

Na de premaster volgt u eerst de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. Na de masteropleiding kunt u als zelfstandig psycholoog aan de slag, u kunt gaan werken als onderzoeker, beleidsmedewerker, trainer, coach, adviseur bedrijfsleven etcetera. Houd er rekening mee dat u voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. U kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien u aanvullende vakken heeft afgerond) en u kunt bijscholen voor de registers Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP en psycholoog Arbeid en gezondheid NIP.

Titel

Pas na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvangt u een cursuscertificaat.

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Aanmelden

Startmoment

September 2017. Later instromen kan ook, neem dan contact op met een studieadviseur.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de premaster, meldt u zich dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek wordt gekeken of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat u een vrijstelling voor de bacheloropleiding kunt krijgen. Als toelating tot de premaster mogelijk is dan wordt, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimale studieplanning besproken. Op basis van deze studieplanning gaat u definitief toelating aanvragen en de cursussen bestellen (zie kopje Toelating).
Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de premaster) formeel toelating tot de premaster aan. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk drie weken voor de start van een kwartiel aan te melden voor een cursus uit de premaster.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege enkele Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Een verzoek tot toelating dient u in met een aanvraagformulier. Kies vervolgens voor het Schakelprogramma voor doorstroom naar de Master Psychology, variant arbeids- en organisatiepsychologie. Aan dit verzoek zijn administratieve kosten verbonden.  

Vrijstelling

Indien u een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit kan de omvang van de premaster kleiner worden.

Prijsinformatie

De kosten van een opleiding bij de Open Universiteit zijn wettelijk gebaseerd op uw studieverleden. Afhankelijk van het aantal jaren onderwijs dat u heeft genoten betaalt u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Wettelijk collegegeld is € 65,11 per studiepunt (bachelor- en mastercursus). Instellingscollegegeld is € 107,49 per studiepunt voor een bachelorcursus en € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus. Voor een schakelprogramma/premaster geldt een apart tarief. Hiervoor betaalt u een vergoeding ter hoogte van maximaal het wettelijk collegegeld OU.
U betaalt de vergoeding alleen voor cursussen waarvoor u zich aanmeldt en wordt ingeschreven. Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijftermijn per cursus, cursusmateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, drie tentamenkansen en de bij de cursus behorende begeleiding.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Bijna alle cursussen in de premaster worden intensief en gedurende een bepaald kwartiel begeleid.

Begeleidingsbijeenkomsten

De meeste cursussen hebben digitale begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die echter dringend aangeraden worden om te bezoeken en de cursus Psychologische gespreksvoering, alsmede de cursus Inleiding in conflicthantering en mediation hebben verplichte fysieke bijeenkomsten.

Studiecentra

Tijdens de tentamens en de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Samenstelling

Inhoud kwartielen

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1102 Psychologische gespreksvoering
S20221 Test- en toetstheorie
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
S26232 Psychologie van arbeid en gezondheid
S28211 Organisatiepsychologie
S77211 Personeelspsychologie
S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation

Meer informatie

Contactpersonen

Vragen over de premaster kunt u stellen aan onze studieadviseurs via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd voor de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).