Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Premaster Levenslooppsychologie
Psychologie | 55 EC
Code PPSYLL-2019-2020
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant levenslooppsychologie? De premaster levenslooppsychologie is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze mastervariant. In de premaster legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u uw gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.

Algemeen

Beschrijving

De premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Levenslooppsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, u behandelt theoretische en praktische vraagstukken en u gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en conflicthantering en het ontwikkelen van interventies. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kunt u met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden, maar het is ook mogelijk om voltijds te studeren. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Bedoeld voor

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Verpleegkunde, Medische hulpverlening, Godsdienst/pastoraal werk, Toegepaste gerontologie, Verloskunde.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeelswetenschappen, Geneeskunde, Humanistiek.
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk,  Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Arbeidsperspectief

Na de premaster wordt u toegelaten tot de mastervariant Levenslooppsychologie. Na deze masteropleiding kunt u als zelfstandig psycholoog aan de slag en zijn er beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding, coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan de eerstelijns hulpverlening, algemene ziekenhuizen, ouderenzorg, kinderdagverblijven en hospices. De master bereidt u ook voor op onderzoeksfuncties bij universiteiten of kenniscentra. Ook kunt u solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien u aanvullende vakken heeft afgerond) en kunt u bijscholen voor de registers Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP en psycholoog Arbeid en gezondheid NIP.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvangt u een cursuscertificaat.

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Aanmelden

Startmoment

September. Later in het studiejaar starten is alleen mogelijk na overleg met een studieadviseur 

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de premaster, kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat u in aanmerking komt voorvrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken indien u wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kunt u definitief toelating aanvragen en aanmelden voor cursussen (zie kopje Toelating). 
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Toelating

Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de premaster) formeel toelating tot de premaster aan.
Een verzoek tot toelating dient u in met een aanvraagformulier . Kies vervolgens voor het Schakelprogramma voor doorstroom naar de Master Psychologie, variant levenslooppsychologie.
In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk vier weken voor de start van een kwartiel aan te melden voor een cursus uit de premaster. 

Vrijstelling

Indien u een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit afgerond en dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken wordt de omvang van de premaster kleiner.

Prijsinformatie

De kosten van een opleiding bij de Open Universiteit zijn wettelijk gebaseerd op uw studieverleden. Afhankelijk van het aantal jaren onderwijs dat u heeft genoten betaalt u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Wettelijk collegegeld is € 65,11 per studiepunt (bachelor- en mastercursus). Instellingscollegegeld is € 107,49 per studiepunt voor een bachelorcursus en € 143,49 per studiepunt voor een mastercursus. Voor een schakelprogramma/premaster geldt een apart tarief. Hiervoor betaalt u een vergoeding ter hoogte van maximaal het wettelijk collegegeld OU.
U betaalt de vergoeding alleen voor cursussen waarvoor u zich aanmeldt en wordt ingeschreven. Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijftermijn per cursus, cursusmateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, drie tentamenkansen en de bij de cursus behorende begeleiding.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsbijeenkomsten

De meeste cursussen hebben online begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die dringend aangeraden worden om te volgen. De cursussen Psychologische gespreksvoering en Inleiding in conflicthantering en mediation hebben verplichte fysieke bijeenkomsten.

Studiecentra

Tijdens de tentamens en de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Samenstelling

Inhoud kwartielen

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Levenslooppsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB1102 Psychologische gespreksvoering
PB2102 Ouderenpsychologie
PB0402 (Q1)
PB0412 (Q3)
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2602 Seksuologie
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden. In het jaarrooster Premaster Levenslooppsychologie ziet u terug op welke wijze de cursus wordt getentamineerd.

Meer informatie

Contactpersonen

Vragen over de premaster kunt u stellen aan onze studieadviseurs via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).