Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtswetenschappen | 4,3 EC
Code R01341
Prijsindicatie € 280
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Aan welke eisen moet een geldige proeftijd voldoen? Mag een werkgever een werknemer met recht aan een concurrentiebeding houden? Heeft een zieke werknemer recht op loon? Dergelijke vragen spelen niet alleen voor juristen, maar voor het overgrote deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Met name voor personen die te maken hebben met personeelskwesties is deze kennis van belang. Deze cursus verschaft u inzicht in de hoofdlijnen van het arbeidsovereenkomstenrecht. Na een beschouwing over de arbeidsovereenkomst in het algemeen, komen onder meer het ontslagrecht en het CAO recht aan bod.

Algemeen

Inhoud

Iedereen in Nederland zal op enigerlei wijze moeten voorzien in zijn levensonderhoud. Het overgrote deel van de beroepsbevolking voorziet in zijn levensonderhoud door als werknemer werkzaam te zijn in het particuliere bedrijfsleven en van dit deel verrichten de meeste personen hun werk op basis van een arbeidsovereenkomst.

De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is neergelegd in Titel 10 van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek, welke titel in de cursus de leidraad is. In blok 1 wordt aandacht geschonken aan de arbeidsovereenkomst in het algemeen. Daarbij komt onder andere aan de orde wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, wat de loonbetalingsverplichting van de werkgever inhoudt, aan welke vereisten een geldige proeftijd dient te voldoen, of een werknemer verplicht is tot het verrichten van overwerk, of een werkgever een werknemer aan het concurrentiebeding mag houden, in welke gevallen een werkgever aansprakelijk is voor aan de werknemer toegebrachte schade, etc. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de uitzendovereenkomst. In blok 2 komt het ontslagrecht aan de orde. De diverse wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, zullen de revue passeren. We noemen onder andere de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op een redelijke grond wanneer de werknemer daarmee instemt, opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd, ontslag op staande voet en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. In blok 3 wordt in het kort aandacht geschonken aan de Sociaal Economische Raad en in blok 4 aan de diverse organisaties die op het terrein van het internationaal arbeidsrecht opereren.
De blokken 1 en 2 zijn casuïstisch van aard opgezet en velen van u zullen zich derhalve wel in één of meer van de geschetste situaties herkennen. De blokken 3 en 4 houden slechts een theoretische beschrijving in van de behandelde onderwerpen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt met ingang van 31 augustus 2018 uit het aanbod genomen. Met ingang van 1 september 2018 is de nieuwe geactualiseerde versie van deze cursus voor u beschikbaar. Wij adviseren u dringend om niet meer aan te melden voor deze cursus, maar te wachten met uw aanmelding tot het moment dat de nieuwe geactualiseerde cursus beschikbaar is.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

De cursus wordt gedurende de gehele inschrijvingsduur actueel gehouden via verplicht te bestuderen en tot de tentamenstof behorende aanvullingen en wijzigingen op de cursussite Arbeidsovereenkomstenrecht in de digitale leeromgeving.
Periodiek zullen er herziene drukken verschijnen van de cursus.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding privaatrecht, Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

24-04-2018, 28-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een door de Open Universiteit vervaardigd tekstboek/werkboek
- het bij Kluwer uitgegeven boek Schets van het Nederlandse arbeidsrecht door prof. mr. H.L. Bakels (althans de hoofdstukken uit dit boek die in het tekstboek/werkboek zijn aangegeven)
- de cursussite in de digitale leeromgeving
- verplicht te bestuderen jurisprudentie die op de cursussite van de cursus Arbeidsovereenkomstenrecht in de digitale leeromgeving is aangegeven.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven), heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.