Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bachelor Essay
Rechtswetenschappen | 4,3 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code R13221
Prijsindicatie € 280
Een jurist moet met het oog op het oplossen van vaak ingewikkelde juridische kwesties in staat zijn om zelfstandig onderzoek te verrichten. Ook moet hij van de resultaten van dit onderzoek een helder verslag kunnen schrijven. In deze cursus leert u hoe u een dergelijk juridisch onderzoek het beste kunt aanpakken en hoe u van het onderzoek schriftelijk verslag moet doen.

Algemeen

Inhoud

In hoeverre is in het strafproces het gebruik van kroongetuigen toelaatbaar? Dit is een voorbeeld van een vraagstuk dat nog niet helemaal is opgelost of uitgedacht binnen de juridische wereld en waarop dus niet meteen een eenduidig juridisch goed onderbouwd en bevredigend, voor ieder acceptabel antwoord voorhanden is. Het recht moet nog 'gevonden' worden. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag. Over een dergelijke vraag moet u in de bachelorfase van uw studie een juridisch essay schrijven. Volgens Van Dale is een essay een niet te korte, voor een ruim publiek bestemde, persoonlijke gekleurde verhandeling over een wetenschappelijk onderwerp. In deze cursus leert hoe u een dergelijk essay moet schrijven en aan welke eisen het moet voldoen, wil het inderdaad een volwaardige wetenschappelijk verhandeling kunnen worden genoemd. Het schrijven van een essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus ook de nodige aandacht besteed. U leert hoe u een onderzoeksplan moet maken en wat de inhoud moet zijn van dit onderzoeksplan. De doelstelling van de cursus is dus het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om aan de hand van een onderzoeksplan zelfstandig juridisch onderzoek te verrichten en om het resultaat van dit onderzoek op te schrijven in een juridisch essay. Bij de cursus is als uitgangspunt genomen dat deze vaardigheden niet geleerd worden door erover te lezen, maar door deze te oefenen. Daarom is het bijwonen van twee bijeenkomsten verplicht. De derde bijeenkomst facultatief, maar wordt streng aanbevolen. Tijdens deze bijeenkomst worden de conceptessays besproken en krijgt u individuele feedback op uw conceptessay. Op deze bijeenkomsten kunt u ook uw mondelinge vaardigheden oefenen, omdat u uw onderzoeksplan en conceptessay moet kunnen verdedigen tegen kritische opmerkingen van uw medestudenten en de docent.

Aanmelden

Ingangseisen

Voor het Bacheloressay kunt u niet ingeschreven worden voordat u tenminste 145 studiepunten van de bacheloropleiding heeft behaald, waarbij u in ieder geval de volgende cursussen met goed gevolg afgerond dient te hebben: Overeenkomstenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht of Bestuursrecht I, Rechtsbescherming tegen de overheid of Bestuursrecht II, Formeel strafrecht, Materieel strafrecht, alsmede Juridische vaardigheden 1.

Aanmelden is pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming door de faculteit.

Toelichting aanmelden

Een vast onderdeel van deze cursus is het begeleidingstraject dat twee maal per jaar wordt aangeboden. Het tweede semester van academisch jaar 2017-2018 is het laatste semester waarin begeleiding voor deze cursus Bachelor Essay plaats vindt. Hiervoor kunt u zich aanmelden t/m 29 januari 2018. Met ingang van het academische jaar 2018-2019 wordt deze cursus vervangen door de cursus Bachelor Essay met een omvang van 5 EC, waarvan de begeleiding zal plaatsvinden vanaf september 2018.
Aanmelden na 29 januari 2018 voor de cursus Bachelor Essay R13221 met een omvang van 4,3 EC is enkel mogelijk in overleg met de studieadviseur.

Aanmelden kan tot 15 augustus voor de begeleidingscyclus van het eerste semester of tot 15 januari voor het tweede semester!

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Verplichte begeleidingsbijeenkomsten (per regio) in beide semesters.

Begeleidingsbijeenkomsten


Den Haag
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. J. Doomen
1. do 08-03-2018 / 18.00-21.00 uur
2. do 03-05-2018 / 18.00-21.00 uur

Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. mr. P. Flutsch
1. do 08-03-2018 / 18.00-21.00 uur
2. ma 07-05-2018 / 18.00-21.00 uur

Docenten

Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. E. de Veij Mestdagh en dhr. mr. P. Flutsch.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Verplichte bijeenkomsten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek, aanvullende teksten op de cursussite, die geregeld dient te worden geraadpleegd, en de Leidraad voor juridische auteurs.

Digitale leeromgeving

Als student heeft u na inschrijven voor deze cursus toegang tot de informatie en de discussiegroep op de cursussite in de digitale leeromgeving. De informatie heeft u nodig ten behoeve van het bijwonen van de twee verplichte bijeenkomsten. In de discussiegroep kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de inhoud van de cursus.