Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Verzekeringsrecht
Rechtswetenschappen | 4,3 EC
Code R27341
Prijsindicatie € 280
Praktisch iedereen heeft te maken met verzekeringen. Het tegen betaling overnemen van een risico is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Bij verzekeringen zijn vaak veel partijen betrokken: verzekeraar, verzekerde, tussenpersonen, de tot uitkering gerechtigde en de partij waarop de eventuele schade wordt verhaald. Mede door de vele belanghebbenden is het verzekeringsrecht een apart specialisme binnen het privaatrecht. In deze cursus verdiept u zich in de grondslagen van het verzekeringsrecht en de rol die de verschillende partijen spelen bij het sluiten en afwikkelen van verzekeringsovereenkomsten. U merkt al snel dat het verzekeringsrecht rijk is aan jurisprudentie.

Algemeen

Inhoud

Vrijwel iedereen heeft er in het dagelijks leven mee te maken. Een verzekering is een belangrijk consumentenproduct, getuige de vele reclame-activiteiten op dit vlak. Dat levert niet alleen leuke slogans op zoals 'Even Apeldoorn bellen', het betekent ook dat de in het Burgerlijk Wetboek ingebouwde consumentenbescherming van toepassing kan zijn. Verzekeringen zijn ook voor het bedrijfsleven van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de brandverzekering, de transportverzekering en de kredietverzekering.

Bij verzekeringen zijn vaak vele partijen betrokken: de verzekeraar, tussenpersonen, de verzekerde en de tot uitkering gerechtigde. En indien schade is vergoed, heeft de verzekeraar aanspraken tegen degene die de schade heeft veroorzaakt. Het grote aantal betrokkenen kan snel leiden tot even zovele juridische vragen. Bijvoorbeeld of de verzekerde voldoende gegevens heeft verstrekt aan de verzekeraar. Mede door het grote aantal betrokkenen is het verzekeringsrecht een specialisme binnen het privaatrecht. In de cursus komen zowel de grondslagen van het verzekeringsrecht als de rol van de verschillende partijen bij het sluiten en de afwikkeling van verzekeringsovereenkomsten uitgebreid aan de orde. Het verzekeringsrecht is rijk aan jurisprudentie, hetgeen ook uit de cursus blijkt. Beroemd is bijvoorbeeld het 'Maring-arrest' waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat verzekeren tegen herbouwwaarde geoorloofd is, ook al wordt na brand niet tot herbouw overgegaan. Berucht is het geval van de 'Afgehakte duim'. Tilkema beschikte over een ongevallenpolis met hoge uitkeringen. Hem overkwam een ongeval: hij hakte zijn linkerduim af. De rechter moest beoordelen of de verzekeraar uitkering kon weigeren omdat Tilkema zijn strafblad had verzwegen bij het sluiten van de verzekering.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

24-04-2018, 27-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek en het boek 'Verzekeringsrecht', Deventer: Kluwer 2015. Op Blackboard vindt u verder de verplichte rechtspraak van deze cursus en enige te bestuderen teksten.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.