Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Open module 1
Rechtswetenschappen | 4,3 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code R40311
Prijsindicatie € 280

Algemeen

Inhoud

De Open Module 1 biedt studenten enige flexibiliteit om binnen de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid bijvoorbeeld een stage in te brengen, mits deze voldoet aan de daartoe gestelde aanvullende eisen (inlichtingen bij de examinator). Een van deze eisen is dat bijvoorbeeld bestaande werkzaamheden van juridische aard in dienstverband niet als stage kunnen worden ingebracht. De flexibiliteit van de Open Module 1 komt verder tot uiting in de mogelijkheid tot het afspreken van 'maatwerk'. Zo is - ook onder strikte voorwaarden (waaronder begrepen aanwezige expertise en kwaliteitseisen inzake onder meer wetenschappelijkheid) - een meer persoonlijke invulling mogelijk in die zin dat een specifiek (deel)rechtsgebied dat niet in het reguliere programma wordt aangeboden in deze module nader wordt uitgediept. Mogelijkheden daartoe zijn echter zeer beperkt. Incidenteel is het onder voorwaarden denkbaar dat juridisch-wetenschappelijke activiteiten van hoog niveau onder de eerdergenoemde voorwaarden mogelijk tot een eigen invulling kunnen leiden.

Aanmelden

Ingangseisen

Bachelorstudenten dienen de propedeuse te hebben afgerond en daarnaast tenminste 65 studiepunten in de postpropedeuse te hebben behaald dan wel via vrijstelling verkregen. Voorafgaand aan de aanmelding is schriftelijke goedkeuring door de examinator vereist. De Open module 1 kan slechts één keer worden ingevuld.
De Open module kan alleen in de vrije ruimte worden ingebracht.

Toelichting aanmelden

De aanmelding voor de Open Module 1 vindt plaats op gelijksoortige wijze als aanmelden voor de scriptie C&R/RW. Studenten wordt verzocht voorafgaand aan enige aanmelding contact op te nemen met de examinator prof. mr. J.G.J. Rinkes teneinde het concept-verzoek tot aanmelden te laten beoordelen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Individueel.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info