Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Juridische gespreksvaardigheden
Rechtswetenschappen | 4,3 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code R73211
Prijsindicatie € 280
Juristen voeren in hun beroepsuitoefening veel professionele gesprekken. Daarin moeten zij met niet-juristen praten over problemen die opgelost moeten worden. De jurist zal in staat moeten zijn te inventariseren wat er precies speelt en zal ook verkregen informatie op waarde moeten kunnen inschatten. Daarnaast zal de jurist vaak wat hij weet moeten vertalen, zodat hij zijn juridische kennis kan overbrengen aan niet-juristen. Dit geldt voor juristen die binnen overheden en bedrijven werken, maar natuurlijk ook voor juristen die belangen behartigen van cliënten, zoals advocaten en medewerkers van een bureau voor rechtshulp.
De cursus Juridische gespreksvaardigheden verschaft kennis en inzicht in de basisvaardigheden die een jurist nodig heeft bij verschillende soorten gesprek; te weten: het intakegesprek, het adviesgesprek en het slechtnieuws gesprek.

Algemeen

Inhoud

De cursus is opgedeeld in drie delen.
Deel 1 bestaat uit het zelfstandig doorlopen van het interactief programma: Juridisch gesproken. In dit programma volgt u een virtuele stage die gericht is op het leren voeren van gesprekken. Het doel van deze stage is tweedelig. U dient te achterhalen wat de kenmerken van juridische gesprekken zijn en u dient het voorbereiden van een (goed) juridisch gesprek te leren. U leert uw gesprek optimaal voor te bereiden. Als u dat gedaan heeft, verlaat u de virtuele wereld en gaat u door naar het volgende deel van de cursus.
Deel 2 is de oefenfase. In deze fase oefent u de verschillende soorten gesprekken aan de hand van rollenspel. Dit gebeurt in twee verplichte bijeenkomsten (waarvan een met begeleiding).
Deel 3 van de cursus is de afsluitende gesprekkendag. Dat is de toets van deze cursus.

Aanmelden

Ingangseisen

U dient in ieder geval de propedeuse Rechten te hebben afgerond. Er wordt van uitgegaan dat u redelijk vertrouwd bent met computerprogramma's die werken onder het besturingssysteem Windows.
Aanmelden is pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming door de faculteit.

Toelichting aanmelden

Een vast onderdeel van deze cursus is het begeleidingstraject dat twee maal per jaar wordt aangeboden. Het tweede semester van academisch jaar 2017-2018 is het laatste semester waarin begeleiding voor deze cursus Integratiepracticum plaats vindt. Hiervoor kunt u zich aanmelden t/m 11 februari 2018. Na 11 februari 2018 is aanmelden niet meer mogelijk. Met ingang van het academische jaar 2018-2019 is deze cursus geen verplicht onderdeel meer van de postpropedeuse.

Voor deelname aan de verplichte practica van deze cursus dient u zich eerst aan te melden met het aanmeldformulier, dat u kunt vinden op de faculteitspagina in de digitale leeromgeving. U kunt zich in principe aanmelden voor het september- of het februari semester.
Kijk vóórdat u zich gaat aanmelden eerst naar de data van de verplichte bijeenkomsten. Indien de data van de verplichte bijeenkomsten bekend zijn, kunt u deze eveneens vinden op de faculteitspagina van Rechtswetenschappen.
Omdat aan deze vaardighedencursus practica zijn verbonden, dient deze cursus volgens een vast tijdpad te worden doorlopen. Zo dient u bijvoorbeeld steeds uw opdrachten ruim twee weken vóór de bijeenkomsten in te leveren.

Let op: het aantal deelnemers aan het practicum van de cursus Juridische gespreksvaardigheden is beperkt. Wanneer voor een semester de eerste groep al vol zit, kunt u zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst voor de tweede groep. Deze start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Groepsbijeenkomst(en) landelijk (verplicht) vinden zowel plaats in het september- als in het februarisemester.
De begeleiding bij deze cursus bestaat uit verschillende componenten: de ingebouwde begeleiding ( van de virtuele mentor), de vraagbaak en discussiegroep in de digitale leeromgeving, het werkboek, en de (verplichte) groepsbijeenkomsten.
Tijdens de twee verplichte bijeenkomsten wordt aan de hand van rollenspel met medestudenten geoefend in het voeren van de drie gesprekssoorten. De eerste bijeenkomst wordt begeleid door twee coaches/begeleiders. Bij de tweede bijeenkomst zijn deze coaches niet aanwezig. Wel krijgt u vooraf instructies en aanwijzingen voor deze bijeenkomst.
In de discussiegroep kunt u discussiëren over bepaalde onderdelen van de stof en vragen stellen aan medestudenten en aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. A. Jordaans
1. di 26-09-2017 / 10.00-17.00 uur / 1e bijeenkomst
2. do 28-09-2017 / 10.00-17.00 uur / 1e bijeenkomst
3. di 31-10-2017 / 10.00-17.00 uur / 2e bijeenkomst
4. do 09-11-2017 / 10.00-17.00 uur / 2e bijeenkomst
5. di 28-11-2017 / Gesprekkendag, Tijd op afspraak.
6. do 30-11-2017 / Gesprekkendag. Tijd op afspraak.
Kwartiel 4 - begeleider: mw. mr. A. Jordaans
1. do 15-03-2018 / 10.00-17.00 uur / 1e bijeenkomst
2. di 20-03-2018 / 10.00-17.00 uur / 1e bijeenkomst
3. do 12-04-2018 / 10.00-17.00 uur / 2e bijeenkomst
4. di 17-04-2018 / 10.00-17.00 uur / 2e bijeenkomst
5. do 17-05-2018 / Gesprekkendag, Tijd op afspraak.
6. di 22-05-2018 / Gesprekkendag. Tijd op afspraak.

Docenten

Mw. mr. A. Jordaans en dhr. mr. M. van Oosterzee.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Bij de afsluitende toetsbijeenkomst dient de student een van de twee soorten gesprekken (die hij bij loting krijgt toegewezen) met een voldoende resultaat te voeren.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- het interactief programma Juridisch gesproken met de daarbij behorende handleiding
- het theorieboek Juridische gespreksvaardigheden
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

In dit practicum wordt gebruik gemaakt van een interactief programma. Studenten dienen dan ook te beschikken over een computerconfiguratie die voldoet aan de volgende minimum eisen:
- een computer met een internetverbinding
- een internet browser zoals Google Chrome
- de website is geoptimaliseerd voor Google Chrome
- de optimale resolutie is 1280x960 of hoger
- voor het afspelen van de video- en geluidsfragmenten dient u Adobe Flash Player geïnstalleerd te hebben. (http://get.adobe.com/flashplayer/).

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.