Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding staatsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus biedt een inleiding in het Nederlandse staatsrecht, beginselen van de democratische rechtsstaat, het staatsrecht van enkele buurlanden en actuele staatsrechtelijke vraagstukken zoals referenda en Europese integratie.

Algemeen

Inhoud

De cursus brengt de beginselen van het Nederlandse staatsrecht in kaart. U verwerft kennis over en inzicht in de betekenis van de begrippen rechtsstaat en democratie en de relatie tussen deze begrippen. De belangrijkste organen op staatsniveau, hun onderlinge verhoudingen, de provincies en gemeenten, de relatie met de EU, grondrechten en de beperkte rol van de rechter in het staatsrecht komen verder allemaal aan bod. U staat ook stil bij actuele staatsrechtelijke vraagstukken zoals nieuwe vormen van democratie en de Europese integratie. Ter vergelijking met het Nederlandse staatsrecht worden eveneens de hoofdlijnen van de Engelse, Franse en Duitse staatsinrichting behandeld. Tot slot wordt er ruim aandacht besteed aan de juridische vaardigheden van het lezen van juridische teksten en meer specifiek van het zoeken en lezen van parlementaire documenten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (20 november 2017 en 30 april 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 20 november 2017, kwartiel 2, adviseren wij om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 aan te melden. Voor de cursus die start op 30 april 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk maandag 16 april 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 of na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen.
Aanmelden voor kwartiel 2 is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Aanmelden voor kwartiel 4 is mogelijk tot en met 29 april 2018.

Voorkennis

U moet elementaire kennis hebben van het functioneren van het recht. Mist u deze, dan bevelen we u aan eerst de cursus Inleiding recht te volgen. Mensen met een goede algemene ontwikkeling blijken de cursus Inleiding staatsrecht heel vaak zonder speciale voorbereiding met succes te kunnen bestuderen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vijf online bijeenkomsten in het tweede kwartiel en wederom in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. mr. N. van Oosterzee
1. ma 20-11-2017 / n.t.b.
2. ma 04-12-2017 / n.t.b.
3. ma 18-12-2017 / n.t.b. uur
4. ma 08-01-2018 / n.t.b.
5. ma 22-01-2018 / n.t.b.
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. mr. N. van Oosterzee
1. ma 07-05-2018 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 1 en 2
2. di 22-05-2018 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 3 en 4
3. ma 04-06-2018 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 5 en 6
4. ma 18-06-2018 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 7 en 8
5. ma 02-07-2018 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: LEH 9 en 10

Docenten

Dhr. mr. N. van Oosterzee en dhr. dr. J. Doomen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamendata

25-04-2018, 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van bundels uit voorgaande collegejaren of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek 'Beginselen van de democratische rechtsstaat' van M.C. Burkens e.a, ‘Grondslagen van het recht deel 3: Vaardigheden’ van Henket e.a. (‘Grondslagen deel 3’ wordt ook bij de andere cursussen uit de propedeuse gebruikt) en een reader.
U dient tevens in het bezit te zijn van een niet-geannoteerde wettenverzameling (zie hierboven bij 'Meer informatie').

Mediagebruik

- Voor het elektronisch werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dient u regelmatig de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, digitale versies van de readerteksten, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.