Inleiding staatsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0002
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Politiek, iedereen heeft er wel een mening over. Maar minder bekend is dat het politieke spel zich grotendeels afspeelt volgens de spelregels van het staatsrecht. In het staatsrecht is de gehele organisatie van de staat geregeld. Deze cursus brengt de beginselen van het Nederlandse staatsrecht in kaart. U verwerft elementaire kennis over en inzicht in de betekenis van de begrippen rechtsstaat en democratie. Daarnaast verwerft u op basisniveau kennis over en inzicht in de relatie tussen deze beide begrippen. Meer concreet, u bent na succesvolle afronding van deze cursus vertrouwd met de opbouw en systematiek van de Nederlandse Grondwet; de verschillende staatsorganen en hun bevoegdheden; de machtsverdeling; en de (grond)wetgevingsprocedure. Daarnaast leert u over de thema's grondrechtenbescherming, decentralisatie en de gelaagde rechtsorde (Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden, de EU en de internationale rechtsorde). Ten slotte ontwikkelt u in deze cursus belangrijke vaardigheden, zoals het lezen en begrijpen van (de opbouw van) Kamerstukken en het lezen en begrijpen van juridische teksten.

Algemeen

Inhoud

Politiek in Nederland: kranten openen ermee, het journaal is ervan doordrenkt, de actualiteitenrubrieken zijn ermee gevuld. De politiek is dan ook vaak het gesprek van de dag: op school en kantoor, op de werkvloer en in de huiskamer. Praktisch iedereen heeft er immers wel een mening over. Veel minder bekend is dat de politiek zich grotendeels afspeelt binnen de lijnen die het staatsrecht getrokken heeft. Het staatsrecht houdt zich niet alleen bezig met verkiezingen en vergaderingen van de Tweede Kamer, maar bestrijkt een veel breder gebied. De hele organisatie van de staat is erin geregeld. Dat staatsrecht vindt u overigens niet alleen in wetten en voorschriften. Belangrijke staatsrechtelijke regels staan bovendien niet eens zwart op wit. Het aftreden van een minister na een motie van wantrouwen is bijvoorbeeld in geen enkele wet te vinden. Toch behoort hij dat volgens ons staatsrecht wel degelijk te doen. Deze cursus behandelt de elementaire beginselen van het Nederlandse staatsrecht en schetst het systeem in hoofdlijnen. Als u zich later verder wilt verdiepen in één of meer onderdelen, dan is deze cursus daarvoor een uitstekende basis.

De cursus Inleiding staatsrecht laat u kennismaken met de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Door zijn inhoud en opzet is de cursus geschikt voor een ieder die meer inzicht wenst te verkrijgen in de werking van het Nederlandse staatsrecht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen die werkzaam zijn bij de (semi-)overheid of actief zijn in een bestuurlijk-maatschappelijke functie.

De cursus brengt de beginselen van het Nederlandse staatsrecht in kaart. U krijgt kennis over en inzicht in de betekenis van de begrippen rechtsstaat en democratie alsmede kennis over en inzicht in de relatie tussen deze beide begrippen. Meer concreet bent u na succesvolle afronding van deze cursus vertrouwd met de opbouw en systematiek van onze Grondwet, met de verschillende staatsorganen en hun bevoegdheden, de machtsverdeling, en de (grond)wetgevingsprocedure. Daarnaast leert u over de thema's grondrechtenbescherming, decentralisatie en de gelaagde rechtsorde (Nederland en Het Koninkrijk der Nederlanden, de EU en de internationale rechtsorde). Ten slotte ontwikkelt u in deze cursus belangrijke vaardigheden, zoals het lezen en begrijpen van (de opbouw van) Kamerstukken en het lezen en begrijpen van juridische teksten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (20 november 2017 en 30 april 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 20 november 2017, kwartiel 2, adviseren wij om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 aan te melden. Voor de cursus die start op 30 april 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk maandag 16 april 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 of na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen.
Aanmelden voor kwartiel 2 is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Aanmelden voor kwartiel 4 is mogelijk tot en met 29 april 2018.

Voorkennis

U moet elementaire kennis hebben van het functioneren van het recht. Mist u deze, dan bevelen we u aan eerst de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht te volgen. Mensen met een goede algemene ontwikkeling blijken de cursus Inleiding staatsrecht heel vaak zonder speciale voorbereiding met vrucht te kunnen bestuderen. Voor degenen die niet de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht hebben gevolgd, zijn enige specifieke aanwijzingen op de cursussite in de digitale leeromgeving opgenomen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Vijf online bijeenkomsten in het tweede kwartiel en wederom in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. mr. N. van Oosterzee
1. ma 20-11-2017 / n.t.b.
2. ma 04-12-2017 / n.t.b.
3. ma 18-12-2017 / n.t.b. uur
4. ma 08-01-2018 / n.t.b.
5. ma 22-01-2018 / n.t.b.

Docenten

Dhr. mr. N.M. van Oosterzee en dhr. mr. dr. J. Doomen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2016-2017 zijn:
voor kwartiel 2: 1-2-2017, 20-4-2017 en 15-11-2017
voor kwartiel 4: 5-7-2017, 15-11-2017 en 25-4-2018

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2017-2018 zijn:
voor kwartiel 2: 7-2-2018 en 25-4-2018
voor kwartiel 4: 12-7-2018

Tentamendata

15-11-2017, 07-02-2018, 25-04-2018, 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

De wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van bundels uit voorgaande collegejaren of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Dit vormt de kern van de cursus.
- een handboek: 'Beginselen van de democratische rechtsstaat' van uitgeverij Kluwer.
- een reader met aanvullende teksten van de Open Universiteit.

U dient voorts zelf een wettenbundel aan te schaffen (zie hierboven bij 'Meer informatie').

Mediagebruik

- Voor het elektronisch werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dient u regelmatig de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, ee digitale versie van de reader, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.