Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding bestuursrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De overheid speelt een belangrijke rol in onze samenleving en men voelt dagelijks haar invloed. Zo heeft u voor de bouw van een huis een omgevingsvergunning om te bouwen nodig en is voor het oprichten van een agrarisch bedrijf veelal een omgevingsvergunning voor het inwerking hebben van een inrichting nodig. Daarmee is echter nog niets gezegd over de vraag hoe bestuursorganen aan hun bevoegdheden komen en welke normen zij bij de bevoegdheidsuitoefening in acht moeten nemen.

In deze cursus maakt u kennis met de hoofdlijnen van het algemeen bestuursrecht. Deze algemene regels zijn voor een belangrijk deel neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De kernbegrippen en de structuur van de Awb zijn dan ook een belangrijk uitgangspunt bij een inleiding in het bestuursrecht.

De cursus is opgebouwd rond een aantal kernvragen:
- Hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden?
- Aan welke normen moet het bestuur zich houden bij het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen?
- Welke vormen van bestuurshandelen zijn te onderscheiden en volgens welke procedure komen deze tot stand?
- In hoeverre mag de overheid ter behartiging van een publiekrechtelijke doelstelling gebruik maken van privaatrechtelijke bevoegdheden?
- Hoe kan een bestuursorgaan handhavend optreden tegen de overtreding van publiekrechtelijke voorschriften?
- Over welke rechtsbeschermingsmogelijkheden beschikt een burger indien sprake is van onrechtmatig of onjuist bestuurshandelen?

Bij de opbouw van de cursus staat voorop dat u inzicht krijgt in de praktijk van het bestuursrecht. U leert met de kernbegrippen te werken en de bepalingen van de Awb en enkele andere belangrijke bestuurswetten toe te passen op concrete praktijksituaties. Door het handelen van de overheid te analyseren krijgt u nader inzicht in de werking van het bestuur.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

Aanbevolen wordt eerst de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht en de cursus Inleiding staatsrecht te volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke dag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Landelijke startbijeenkomst)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. mr.drs. S. Kole
za 03-02-2018 / 11.00-13.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. mr.drs. S. Kole
1. wo 21-02-2018 / 19.30-21.30 uur
2. wo 14-03-2018 / 19.30-21.30 uur
3. wo 04-04-2018 / 19.30-21.30 uur
4. wo 18-04-2018 / 19.30-21.30 uur / Responsiecollege

Docenten

Mw. mr. J. Hubbeling, dhr. mr. B. Kaya en dhr. mr. dr. S. Kole.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd groepstentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Computertentamen: 23-04-2018, 09-07-2018.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schone', niet-geannoteerde Vermande wettenbundel (Deel A)
Een 'schone', niet-geannoteerde Kluwer wettenbundel (publiekrechtelijk deel)
Een 'schone', niet-geannoteerde Ars Aequi Wetseditie Algemene wet bestuursrecht

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het leerboek Kern van het bestuursrecht van prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. C.L.G.F.H. Albers, mr. S. Hillegers en mr. S.D.P. Kole (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 5e druk 2017) en een digitale leeromgeving. U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente - Kluwer of Vermande - wettenbundel.

Digitale leeromgeving

Als student heeft u (na inschrijving) toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. De verwijzingen naar verplichte literatuur en jurisprudentie, de oefencasus en oefententamens zijn alleen via de digitale leeromgeving te raadplegen. Daarnaast biedt deze leeromgeving toegang tot virtuele klassen en een discussieruimte. In de discussieruimte kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. Eventuele correcties op en aanvullingen en wijzigingen van het cursusmateriaal worden ook via de cursussite in de digitale leeromgeving bekendgemaakt.