Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding strafrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0104
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus schetst in grote lijnen en op inleidend niveau de gang van zaken in het straf(proces)recht. De wijze van opsporing, vervolging en berechting en de mogelijke strafrechtelijke sancties worden behandeld.

Algemeen

Inhoud

De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. De rol die de verschillende partijen hebben binnen het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, de politie, de officier van justitie en de rechter, zal nader bekeken worden. De vragen welke rechten een verdachte heeft tijdens het strafproces en welke bevoegdheden de opsporingsambtenaren en rechters hebben, staan daarbij centraal. U zult leren dat het in het strafproces draait om een aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. Ook wordt ingegaan op de verschillende vormen van strafrechtelijke aansprakelijkheid, (zoals medeplegen, uitlokken, doen plegen, poging en voorbereiding) en het verschil in strafwaardigheid tussen opzettelijk en niet opzettelijk handelen. Verder worden de sancties besproken die de rechter kan opleggen.
In deze cursus zal eveneens een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van een voor juristen belangrijke vaardigheid: het kunnen analyseren van jurisprudentie.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht / Basiscursus recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke dag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Landelijke dag)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. M. Attinger (samen met dhr.mr. D. van Ekelenburg)
za 03-02-2018 / 11.00-13.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. M. Attinger (samen met dhr.mr. D. van Ekelenburg)
1. wo 21-03-2018 / 19.00-21.00 uur
2. wo 25-04-2018 / 19.00-21.00 uur
3. wo 23-05-2018 / 19.00-21.00 uur
4. wo 13-06-2018 / 19.00-21.00 uur
5. wo 04-07-2018 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. mr. M. Attinger, mw. mr. dr. M. de Bruijn, dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. mr. A. Jordaans.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (Jörg/Kelk, Strafrecht met mate, Deventer, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, 13e druk, Deventer, Kluwer) en een werkboek dat in de digitale leeromgeving is geplaatst.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.