Inleiding strafrecht

Inleiding strafrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0104
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De opsporing, vervolging en berechting komen aan bod en uiteraard ook de gang van zaken tijdens de terechtzitting. De rollen die de verschillende partijen hebben binnen het strafprocesrecht, zoals de verdachte, de advocaat, de politie, de officier van justitie en de rechter, worden nader bekeken. De vragen welke rechten een verdachte heeft tijdens het strafproces en welke bevoegdheden de opsporingsambtenaren en rechters hebben, staan daarbij centraal.

U leert dat het in het strafproces draait om een aantal vragen die de rechter moet beantwoorden (die vragen worden het rechterlijk beslissingsmodel genoemd). De antwoorden op die vragen zijn bepalend voor het vonnis. Zo leert u het verschil kennen tussen vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging. Ook wordt ingegaan op de verschillende vormen van strafrechtelijke aansprakelijkheid (zoals medeplegen, uitlokken, doen plegen, poging en voorbereiding) en het verschil in strafwaardigheid tussen opzettelijk en niet opzettelijk handelen. Verder worden de sancties besproken die de rechter kan opleggen.
In deze cursus wordt eveneens een begin gemaakt met het ontwikkelen van een voor juristen belangrijke vaardigheid: het kunnen analyseren van jurisprudentie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Landelijke introductiedag en online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.mr. S. Naber
1. za 12-02-2022/ tijd ntb / startbijeenkomst
2. do 17-03-2022 / tijd ntb
3. do 07-04-2022 / tijd ntb
4. do 21-04-2022 / tijd ntb
5. do 19-05-2022 / tijd ntb
6. do 26-05-2022 / tijd ntb
7. do 16-06-2022 / tijd ntb
8. do 30-06-2022 / tijd ntb

Docenten

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit verplichte arresten op de cursussite en de volgende drie tekstboeken:
- N. Jörg, C. Kelk & A.H. Klip, Strafrecht met mate. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv (bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J Verbaan & R.J. Verbeek). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht 3. Vaardigheden. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleiders(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.