Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding Europees recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het vak Inleiding Europees recht behandelt de innerlijke samenhang, belangrijke leerstukken en vier vrijheden van het recht van de Europese Unie en leert u de basis van academische schrijfvaardigheid.

Algemeen

Inhoud

Het vak Inleiding Europees recht geeft een overzicht van het recht van de Europese Unie tegen de achtergrond van het nationale recht. Oorspronkelijk begonnen als een groep van zes lidstaten is de Europese Unie in de loop der tijd uitgegroeid tot een machtig blok in de wereld. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de Europese Unie democratischer, efficiënter en transparanter geworden. Men kan de Europese Unie zien als een verbond van staten en burgers met een gezamenlijke bestemming. Uiteraard heeft het 'poolen' van soevereiniteit grote gevolgen voor de lidstaten. Op veel terreinen is het niet meer mogelijk het nationale recht los te zien van het Europese recht. Europees recht corrigeert nationaal recht en dringt overal door. Op steeds meer terreinen worden op basis van het recht van de Europese Unie gezamenlijk beslissingen genomen. De daaruit voortvloeiende regels gelden voor nationale lidstaten, ondernemingen en burgers. De betekenis van Europees recht voor het nationale recht is dan ook enorm. Door de doorwerking van Europees recht is het onderwerp van dit vak onmisbaar geworden om als jurist, op welke werkplek dan ook, succesvol te functioneren.

Leerdoelen
- U krijgt (meer) basiskennis en inzicht in de eigen aard van het recht van de Europese Unie, de geschiedenis van de Europese integratie, de doelstellingen, de institutionele structuur, de besluitvorming en de bronnen van de Europese Unie.
- U kunt reflecteren op problemen aan de hand van de rechtsbeginselen.
- U begrijpt de doorwerking van het Unierecht.
- U kunt bronnen van EU-recht vinden.
- U heeft kennis van de rechtsbescherming van de Europese Unie, kennis en inzicht in de vier vrijheden en kan juridisch casusposities oplossen aan de hand van stappenschema’s.
- Een leerdoel is ook kritische reflectie op het ingewikkelde bouwwerk van de Europese Unie sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, bijvoorbeeld aan de hand van het democratisch tekort.
- Ten slotte beschikt u aan het eind van dit vak over de vaardigheid om aan de hand van een vraagstelling, gegeven bronnen en een stappenplan een kort beschouwend essay te schrijven.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding recht/Basiscursus recht moet zijn behaald voordat er aangemeld kan worden voor deze cursus.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 of na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen.
Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

Voorkennis

De cursus veronderstelt een voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht en Inleiding internationaal recht. Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op de hoogte bent van de systematische onderdelen van het nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken van de economie. U dient te beseffen dat de cursus als afsluiting van de propedeusefase is vormgegeven.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en drie online bijeenkomsten in kwartiel 1 en 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. R. Slegers (Utrecht)
1. ma 19-02-2018 / 11.00-15.00 uur / Voorbereiding: Introductie en LEH 1

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. mr. R. Slegers
1. do 01-03-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 2
2. do 08-03-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 3
3. do 15-03-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 4
4. do 22-03-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 5
5. do 29-03-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 6
6. do 05-04-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 7
7. do 12-04-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 8
8. do 19-04-2018 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: VK Oefententamen

Docenten

Mw. mr. dr. R. Slegers en dhr. prof. J-W. Sap.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2017-2018 zijn:
voor kwartiel 1: 14-11-2017, 6-2-2018 en 10-7-2018
voor kwartiel 3: 24-4-2018 en 10-7-2018

Tentamendata

24-04-2018, 10-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Verplichte literatuur:
- W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden (red.), Europees Recht, Algemeen Deel, vijfde druk. Groningen: Europa Law Publishing, 2015;
- Digitale leeromgeving: Inleiding Europees recht.

Studenten wordt sterk aanbevolen zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aanschaffen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.