Inleiding Europees recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0302
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het vak Inleiding Europees recht heeft als doel een overzicht te geven van het recht van de Europese Unie tegen de achtergrond van het nationale recht. Op veel terreinen is het niet meer mogelijk het nationale recht los te zien van het Europese recht. Europees recht corrigeert nationaal recht en dringt overal door. Door de steeds groter wordende omvang van het recht van de Europese Unie en de koppeling van Europees recht aan allerlei vakgebieden, is de aandacht bij dit vak gericht op de innerlijke samenhang van het recht van de Europese Unie, met veel aandacht voor de algemene leerstukken, zoals voorrang, rechtstreekse werking en bevoegdheidstoekenning. Het Europees materieel recht dat wordt behandeld betreft vooral het functioneren van de interne markt en de vier vrijheden. Het Europees institutioneel recht betreft voornamelijk de structuur van de Verdragen, de instellingen, de wijzen van doorwerking van Europees recht in nationaal recht en het stelsel van rechtsgangen en rechtshandhaving.

Algemeen

Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op aard, doelstellingen, structuur en recht van de Europese Unie, de instellingen en de rechtsbronnen, het wetgevingsproces, gedeeld gezag, rechtstreekse werking, de interne markt en publieke belangen, de rechtsbescherming in de Europese Unie,.
In het vak Europees recht wordt belang toegekend aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding recht/Basiscursus recht moet zijn behaald voordat er aangemeld kan worden voor deze cursus.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 of na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen.
Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

Voorkennis

De cursus veronderstelt een voorkennis op het niveau van de cursus inleiding internationaal recht. Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op de hoogte bent van enige systematische onderdelen van het nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken van de economie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en drie online bijeenkomsten in kwartiel 1 en 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. R. Slegers
1. wo 06-09-2017 / 11.00-16.00 uur / Startbijeenkomst

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. R. Slegers
1. do 14-09-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 2
2. do 21-09-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 3
3. do 28-09-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 4
4. do 05-10-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 5
5. do 12-10-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 6
6. do 26-10-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 7
7. do 02-11-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 8
8. do 09-11-2017 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: VK Oefententamen

Docenten

Mw. mr. dr. R. Slegers en dhr. prof. J-W. Sap.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2017-2018 zijn:
voor kwartiel 1: 14-11-2017, 6-2-2018 en 10-7-2018
voor kwartiel 3: 24-4-2018 en 10-7-2018

Tentamendata

14-11-2017, 06-02-2018, 24-04-2018, 10-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Verplichte literatuur:
- W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden (red.), Europees Recht, Algemeen Deel, vijfde druk. Groningen: Europa Law Publishing, 2015;
- Digitale leeromgeving: Inleiding Europees recht.

Studenten wordt sterk aanbevolen zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aanschaffen.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.