Rechtsgeschiedenis

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Rechtsgeschiedenis
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De mededeling dat het recht niet uit de lucht komt vallen mag u gerust als een cliché beschouwen. De zin 'het recht is een historisch verschijnsel' klinkt heel anders maar toch is de strekking hetzelfde. Beide zinnen leiden tot de conclusie dat het recht zich voortdurend ontwikkelt.

Dit betekent in de eerste plaats dat er tussen het moderne recht en dat van voorheen een onverbrekelijke band, een ononderbroken continuïteit of samenhang bestaat. Hieruit volgt dat alleen historisch onderzoek het recht van onze tijd kan doen begrijpen. Of scherper gesteld: een wetenschappelijke beoefening van het recht veronderstelt een inzicht in de historische beoefening ervan. Op de tweede plaats leidt het onderkennen van recht als een historisch fenomeen onvermijdelijk tot de conclusie dat het recht verandert. Een bonte waaier van maatschappelijke factoren bepaalt de opkomst, verandering en ondergang van rechtsinstellingen. Economische, politieke, kerkelijke en ethische kwesties spelen daarin een rol. Het is de taak van de rechtshistoricus de historische samenhang tussen het recht en andere maatschappelijke verschijnselen zoveel mogelijk boven water te halen en daaruit de ontwikkeling van het recht te verklaren.

Leerdoelen
In de leerdoelen van de cursus Rechtsgeschiedenis I staat het Corpus Iuris Civilis centraal. Welke Romeinsrechtelijke rechtsbronnen zijn bijeengebracht in het Corpus Iuris Civilis. Op welke wijze functioneert deze compilatie in de middeleeuwen en moderne tijd in het juridische onderwijs en als secundair recht, het ius commune, en hoe verhoudt het Corpus Iuris Civilis zich in deze periode ten opzichte van andere rechtsbronnen. Op welke wijze heeft het wetenschappelijk onderzoek van juristen naar het Corpus Iuris Civilis bijgedragen aan de moderne codificaties in Frankrijk, Duitsland en Nederland?

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt.

Voorkennis

Het verdient aanbeveling de cursus Inleiding recht te hebben gevolgd.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden in kwartiel 1 en kwartiel 3 één begeleidingsbijeenkomst georganiseerd en twee online bijeenkomsten. De data van de bijeenkomsten worden in de digitale leeromgeving bekend gemaakt.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. di 22-09-2020 / 19.30-21.00 uur
2. di 06-10-2020 / 19.30-21.00 uur
3. di 20-10-2020 / 19.30-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomst in studiecentrum Utrecht kan via e-mail, utrecht@ou.nl, o.v.v. uw studentnummer, de datum van de bijeenkomst en de naam van het vak.

Docenten

Dhr. dr. mr. B. van der Velden.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze cursus bestaat uit een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.