Rechtsfilosofie

Rechtsfilosofie

  • Rechtswetenschappen
  • RB0502
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Rechtsfilosofie kent twee algemene leerdoelen. Allereerst heeft deze cursus tot doel studenten te laten nadenken over het recht vanuit een ander perspectief dan zij gewend zijn door hen kennis en begrip bij te brengen van een aantal belangrijke rechtsfilosofische kwesties en de ideeën van bekende rechtsfilosofen daarover. Ten tweede heeft deze cursus tot doel studenten te leren zich zelfstandig een mening te vormen over rechtsfilosofische vraagstukken en deze goed te verwoorden en te beargumenteren. Met bovengenoemde algemene leerdoelen hangt een aantal specifieke leerdoelen samen. Om het eerste algemene leerdoel te bereiken wordt studenten geleerd filosofische problemen in het recht te herkennen, welke visies en opvattingen bekende rechtsfilosofen hierover hebben en hoe deze visies en opvattingen zich tot elkaar verhouden. Om het tweede algemene leerdoel te bereiken wordt studenten geleerd hun eigen mening over rechtsfilosofische vraagstukken in volzinnen, gestructureerd en beargumenteerd op te schrijven. Dit betekent dat de cursus Rechtsfilosofie aandacht besteed aan drie belangrijke juridische vaardigheden, te weten: oordeelsvorming, schrijfvaardigheid en argumenteren.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit twee boeken:
-Tigchelaar, J. (2015). Grondslagen van het recht 3. Vaardigheden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Van dit boek hoeft alleen hoofdstuk 4 bestudeerd te worden, te raadplegen op de cursussite.
-Westerman, P. (2013). Rechts als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. Zutphen: Uitgeverij Paris.
In aanvulling op het eerste boek dient u kennis te nemen van leereenheid 6 (Schrijfvaardigheid – betoog schrijven) van de cursus RechtVAARDIG - Oefenen met vaardigheden welke gratis wordt aangeboden in de digitale leeromgeving. Een link naar deze cursus vindt u onder de tab “bronnen”. In aanvulling op het tweede boek dient u kennis te nemen van een aantal filmpjes van de auteur van dit boek die eveneens zijn opgenomen onder de tab “bronnen”.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.