Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Overeenkomstenrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke dag bent u partij bij overeenkomsten. U sluit koopovereenkomsten met de bakker en de supermarkt, u huurt een huis of betaalt rente op uw lening aan de bank, tankt benzine of neemt de trein, heeft een bankrekening en verzekeringen. Alleen al door de frequentie waarmee overeenkomsten worden gesloten, is het overeenkomstenrecht een uitermate belangrijk onderdeel van ons rechtssysteem. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig wat verkeerd. De wijze waarop dergelijke conflicten juridisch dienen te worden opgelost staat centraal in de cursus. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van opgedane theoretische inzichten.

Algemeen

Inhoud

Mensen zijn aangewezen op samenwerking. Zonder overeenkomsten is geen economische activiteit mogelijk. De frequentie waarmee in het economisch verkeer overeenkomsten worden gesloten maakt het overeenkomstenrecht dan ook tot een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Het eerste deel van de cursus Overeenkomstenrecht (Algemeen overeenkomstenrecht) verschaft kennis en inzicht in de kernbegrippen en centrale thema's van het overeenkomstenrecht. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van opgedane theoretische inzichten. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig wat verkeerd. Hoe dergelijke conflicten juridisch moeten worden opgelost, komt in het tweede deel van de cursus (Algemeen verbintenissenrecht) aan de orde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus dient u onder andere:
- het rechtsbegrip ‘overeenkomst’ te kunnen definiëren.
- inzicht te hebben in de vereisten voor een geldige totstandkoming en geldige inhoud van de overeenkomst.
- inzicht te hebben in de gronden waarop een overeenkomst nietig dan wel vernietigbaar kan zijn en de wijzen waarop een overeenkomst kan worden vernietigd.
- het overeenkomstenrecht (met name de koopovereenkomst) in casusposities te kunnen toepassen.
- inzicht te hebben in het ontstaan en de kenmerken van de verbintenis.
- inzicht te hebben in de wijzen waarop een verbintenis kan worden nagekomen.
- inzicht te hebben in de gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (schadevergoeding en ontbinding).

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding privaatrecht moet zijn afgerond voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee begeleidingsbijeenkomsten en een online tentamentraining in het tweede kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Den Haag
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. wo 06-12-2017 / 18.00-19.39 uur
2. wo 10-01-2018 / 18.00-19.39 uur
3. wo 31-01-2018 / 18.00-19.30 uur

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 11-12-2017 / 19.00-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 1 t/m 6
2. ma 08-01-2018 / 19.00-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 7 t/m 11
3. ma 22-01-2018 / 19.00-20.30 uur / Voorbereiding: LEH 12 t/m 18
4. ma 29-01-2018 / 19.00-20.30 uur / Voorbereiding: Tentamenvoorbereiding

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 20-11-2017 / 18.30-20.00 uur / Voorbereiding: Introductie en LEH 1 t/m 3
2. ma 11-12-2017 / 18.30-20.00 uur / Voorbereiding: LEH 1 t/m 6
3. ma 22-01-2018 / 18.30-20.00 uur / Voorbereiding: LEH 7 t/m 10
4. ma 29-01-2018 / 18.30-20.00 uur / Voorbereiding: LEH 12 t/m 17

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. do 07-12-2017 / 19.00-20.30 uur
2. do 11-01-2018 / 19.00-20.30 uur
3. do 01-02-2018 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Dhr. mr. dr. B. van der Velden, mw. prof. mr. M. van Rossum, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. N. Rakili, mw. mr. S. de Veij Mestdagh, mw. prof. mr. A. Ernes en mw. mr. M. Frankemölle-Reemst.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

25-04-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bij deze cursus bestaat uit twee tekstboeken:
- Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en Overeenkomst, achtste druk 2016;
- G.T. de Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink Verbintenissenrecht algemeen (de meest recente druk);
en een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.