Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Burgerlijk procesrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

'Hebben is hebben, krijgen is de kunst.' Dit gezegde geeft mooi het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het eerste beschrijft de rechten die u heeft als bijvoorbeeld koper of huurder. Het tweede regelt hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Deze cursus gaat over de spelregels die hierbij gelden. U maakt kennis met onderwerpen als maatregelen om een procedure te voorkomen, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten.

Algemeen

Inhoud

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De 'nieuwe' auto blijkt alles behalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding betaalt. Maar: 'Hebben is hebben, krijgen is de kunst.' De verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie de cursussen Inleiding recht (voorheen Basiscursus recht) of Inleiding privaatrecht) beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of als verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen dat onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, het onderscheid tussen vonnissen en beschikkingen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht en u de opgedane kennis kunt toepassen op concrete casus. Behalve voor studenten in de rechtswetenschappen is de cursus interessant voor personen die in de praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding recht (voorheen Basiscursus recht) en Inleiding privaatrecht moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr.dr. M. Reumers
1. do 07-09-2017 / ntb
2. do 26-10-2017 / ntb
3. do 18-01-2018 / ntb

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- W. Heemskerk m.m.v. J.M.L. van Duin, R.S.I. Lawant & I.C. Blomsma, Hugenholtz/Heemskerk. Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015.
- C.J.M. Klaassen, ‘De civiele procedure volgens ‘KEI''
- E. Tjong Tjin Tai, ‘Is een dagvaarding een procesinleiding?'
- jurisprudentie
- digitaal werkboek.
- de onderhavige cursussite.

Voorts vindt u op de cursussite een lijst met arresten en aanvullende literatuur. Deze arresten en literatuur dient u – voor zover beschikbaar in de digitale bibliotheek – zelf op te zoeken.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.