Ondernemingsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0902
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Ondernemingen worden gedreven middels verschillende rechtsvormen. Denk bijvoorbeeld aan de vennootschap onder firma of de besloten vennootschap. De vennootschap onder firma is een personenvennootschap; een overeenkomst gesloten tussen verschillende rechtssubjecten.
De besloten vennootschap is een rechtspersoon. Rechtspersonen zijn geen personen, maar juridische constructies, zoals verenigingen, stichtingen, nv's en bv's. In deze cursus leert u wat een rechtspersoon nu precies is en in welke gedaanten hij zich voor kan doen en hoe hij zich onderscheid van personenvennootschappen, zoals de vennootschap onder firma. Aan bod komen onderwerpen als de oprichting, de ontbinding en de vertegenwoordiging van rechtspersonen en personenvennootschappen. Ook leert u wie welke besluiten mag nemen. De meeste aandacht gaat uit naar de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. U verdiept zich in zaken als het vermogen, aandelen, de aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad.

Algemeen

Inhoud

In het recht is elk mens een persoon, maar een rechtspersoon is geen mens. Dat lijkt een flauw woordenspelletje. Maar in werkelijkheid is er een wereld van verschil tussen personen en rechtspersonen. Een gewoon mens van vlees en bloed, zoals de groenteman bij u om de hoek, is persoonlijk aansprakelijk als hij schulden maakt. Het maakt niet uit of dat privéschulden zijn of schulden voor zijn groentewinkel, tenzij hij zijn groentezaak heeft ondergebracht in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv. En de zaak ligt weer anders als hij die groentewinkel niet in zijn eentje drijft maar samen met zijn vrouw in een vennootschap onder firma. Dat is weliswaar geen rechtspersoon, maar u leert in deze cursus dat dit voor de schuldeisers toch verschil maakt. Het is dus wel degelijk van belang of er sprake is van een persoon of van een rechtspersoon.

In het dagelijks leven heeft iedere burger met rechtspersonen te maken: vrijwel iedereen is lid van één of meer verenigingen, de meesten hebben wel eens een bijdrage gestort op de girorekening van een stichting en sommigen zijn aandeelhouder in een nv of bv. De cursus Ondernemingsrecht maakt u vertrouwd met de in het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen: vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap. Zo'n rechtspersoon lijkt enkel een juridisch bedenksel, een constructie op papier. Maar het is kennelijk toch wel handig, want er zijn honderdduizenden bv's in het Nederlandse bedrijfsleven. Sommige voordelen van een rechtspersoon liggen voor de hand. Denk aan de mogelijkheid om het privévermogen buiten het bereik van schuldeisers te houden. En de continuïteit van de zaak bijvoorbeeld: een natuurlijk persoon zal ooit een keer overlijden, een rechtspersoon heeft daar geen last van. Kortom, een rechtspersoon is in een aantal gevallen een uitstekend alternatief. In de cursus Ondernemingsrecht leert u wat een rechtspersoon precies is en in welke gedaante deze zich kan voordoen. Rechtspersonen zijn er in diverse soorten en maten. De ene is meer geschikt voor het drijven van een onderneming dan de ander. Voor een multinational bijvoorbeeld is de naamloze vennootschap te verkiezen boven een vereniging. Die laatste vorm is evenwel een prima oplossing voor bijvoorbeeld een sportclub.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht. Aan te bevelen is om echter ook eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht te bestuderen vooraleer aan de cursus Ondernemingsrecht te beginnen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het tweede kwartiel.

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers, dhr. mr. dr. D. Hellegers en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat in ieder geval uit een online studieomgeving met instructies, teksten en oefenmateriaal, alsook uit jurisprudentie welke de student zelf dient op te zoeken in de online bibliotheek (http://bibliotheek.ou.nl) en een handboek (M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, ‘De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017).

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.