Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Ondernemingsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Ondernemingen worden gedreven middels verschillende rechtsvormen. Denk bijvoorbeeld aan de vennootschap onder firma of de besloten vennootschap. De vennootschap onder firma is een personenvennootschap; een overeenkomst gesloten tussen verschillende rechtssubjecten.
De besloten vennootschap is een rechtspersoon. Rechtspersonen zijn geen personen, maar juridische constructies, zoals verenigingen, stichtingen, nv's en bv's. In deze cursus leert u wat een rechtspersoon precies is, in welke gedaanten hij zich kan voor doen en hoe hij zich onderscheid van personenvennootschappen, zoals de vennootschap onder firma. Aan bod komen onderwerpen als de oprichting, de ontbinding en de vertegenwoordiging van rechtspersonen en personenvennootschappen. Ook leert u wie binnen de verschillende rechtsvormen welke besluiten mag nemen. De meeste aandacht gaat uit naar de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. U verdiept zich daarbij in zaken als het vermogen, aandelen, het bestuur, de aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad.

Algemeen

Inhoud

In het recht is elk mens een persoon, maar een rechtspersoon is geen mens. Dat lijkt een flauw woordenspelletje. Maar in werkelijkheid is er een wereld van verschil tussen personen en rechtspersonen. Een mens van vlees en bloed, zoals de groenteman bij u om de hoek, is persoonlijk aansprakelijk als hij schulden maakt. Het maakt niet uit of dat privéschulden zijn of schulden voor zijn groentewinkel, tenzij hij zijn groentezaak heeft ondergebracht in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv. Dit ligt weer anders als hij die groentewinkel niet in zijn eentje drijft maar samen met zijn vrouw in een vennootschap onder firma. Dat is weliswaar geen rechtspersoon, maar u leert in deze cursus dat dit voor de schuldeisers verschil maakt. Het is dus wel degelijk van belang of er sprake is van een persoon of van een rechtspersoon.

In het dagelijks leven heeft iedere burger met rechtspersonen te maken: vrijwel iedereen is lid van één of meer verenigingen en sommigen zijn aandeelhouder in een nv of bv. De cursus Ondernemingsrecht maakt u vertrouwd met de in het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen: vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap. Zo'n rechtspersoon lijkt enkel een juridisch bedenksel, maar het is kennelijk toch wel handig, want er zijn honderdduizenden bv's in het Nederlandse bedrijfsleven. Sommige voordelen van een rechtspersoon liggen voor de hand. Denk aan de continuïteit van de zaak: een natuurlijk persoon zal ooit een keer overlijden, een rechtspersoon heeft daar geen last van.
In de cursus Ondernemingsrecht leert u wat een rechtspersoon precies is en in welke gedaante deze zich kan voordoen. De ene gedaante is meer geschikt voor het drijven van een onderneming dan de andere. Voor een multinational bijvoorbeeld is de naamloze vennootschap te verkiezen boven een vereniging. Die laatste vorm is evenwel een prima oplossing voor bijvoorbeeld een sportclub.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht. Aanbevolen wordt echter ook eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht te bestuderen vooraleer aan de cursus Ondernemingsrecht te beginnen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het tweede kwartiel.

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers, dhr. mr. dr. D. Hellegers en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient in beginsel plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online studieomgeving met instructies, teksten en oefenmateriaal, alsook uit jurisprudentie en teksten die u zelf dient op te zoeken in de online bibliotheek (http://bibliotheek.ou.nl). Tot slot wordt gebruik gemaakt van een handboek (M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, ‘De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.