Ondernemingsrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Ondernemingsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0912
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In het recht is elk mens een persoon, maar een rechtspersoon is geen mens. Dat lijkt een flauw woordenspelletje. Maar in werkelijkheid is er een wereld van verschil tussen personen en rechtspersonen. Een mens van vlees en bloed, zoals de groenteman bij u om de hoek, is persoonlijk aansprakelijk als hij schulden maakt. Het maakt niet uit of dat privéschulden zijn of schulden voor zijn groentewinkel, tenzij hij zijn groentezaak heeft ondergebracht in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv. Dit ligt weer anders als hij die groentewinkel niet in zijn eentje drijft maar samen met zijn vrouw in een vennootschap onder firma. Dat is weliswaar geen rechtspersoon, maar u leert in deze cursus dat dit voor de schuldeisers verschil maakt. Het is dus wel degelijk van belang of er sprake is van een persoon of van een rechtspersoon.

In het dagelijks leven heeft iedere burger met rechtspersonen te maken: vrijwel iedereen is lid van één of meer verenigingen en sommigen zijn aandeelhouder in een nv of bv. De cursus Ondernemingsrecht maakt u vertrouwd met de in het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen: vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap. Zo'n rechtspersoon lijkt enkel een juridisch bedenksel, maar het is kennelijk toch wel handig, want er zijn honderdduizenden bv's in het Nederlandse bedrijfsleven. Sommige voordelen van een rechtspersoon liggen voor de hand. Denk aan de continuïteit van de zaak: een natuurlijk persoon zal ooit een keer overlijden, een rechtspersoon heeft daar geen last van.
In de cursus Ondernemingsrecht leert u wat een rechtspersoon precies is en in welke gedaante deze zich kan voordoen. De ene gedaante is meer geschikt voor het drijven van een onderneming dan de andere. Voor een multinational bijvoorbeeld is de naamloze vennootschap te verkiezen boven een vereniging. Die laatste vorm is evenwel een prima oplossing voor bijvoorbeeld een sportclub.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden, in het tweede kwartiel.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen rechtspersonenrecht I (R06291 en voorgangers), rechtspersonenrecht 2 (R07391 en voorgangers) en ondernemingsrecht (R21281 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding privaatrecht. Aanbevolen wordt echter ook eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht te bestuderen vooraleer aan de cursus Ondernemingsrecht te beginnen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en een virtueel responsiecollege georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw. mr.dr. M. Reumers
1. di 24-11-2020 / 19.00-20.30 uur
2. di 26-01-2021 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers, dhr. mr. dr. D. Hellegers en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online studieomgeving met instructies, teksten en oefenmateriaal, alsook uit jurisprudentie en teksten die u – waar mogelijk - zelf dient op te zoeken in de online bibliotheek (http://bibliotheek.ou.nl). Tot slot wordt gebruik gemaakt van een handboek (M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, ‘De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, meest recente druk).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.