Europees recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1002
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In dit vak wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte en het materiële recht, het burgerschap van de Unie, de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische en monetaire unie, horizontale beleidsgebieden, sectoren- en facettenbeleid en het extern optreden van de Unie. Naast het Unieverdrag en het Werkingsverdrag heeft het EU-Handvest van de grondrechten de status van primair recht gekregen. Het totale optreden van de Europese Unie is meer expliciet gebonden aan respect voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden.

Algemeen

Inhoud

In de cursus wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte, het burgerschap van de Unie, de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische en monetaire unie, horizontale beleidsgebieden en sectoren- en facettenbeleid en het externe optreden van de Unie. In het vak Europees recht wordt belang toegekend aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk na het behalen van Inleiding Europees recht.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt een voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding internationaal recht en Inleiding Europees recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst in het eerste kwartiel. Daarnaast standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Docenten

Dhr. prof. dr. J-W. Sap en mw. mr. dr. R. Slegers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

14-11-2017, 06-02-2018, 28-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een meest recente, 'schone' niet geannoteerde verdragenbundel

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een leerboek en een digitale leeromgeving. U dient zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aan te schaffen.
Verplichte literatuur:
- F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie. Den Haag: Boom, 2017 (zesde druk);
- Digitale leeromgeving RB1002 Europees recht.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.