Europees recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Europees recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1012
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In dit vak wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte en het materiële recht, het burgerschap van de Unie, de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische en monetaire unie en het extern optreden van de Unie. Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op Europese ruimte. In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces niet beperkt tot het sociaal-economische leven, maar heeft steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

In het vak Europees recht wordt belang toegekend aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Aanmelden

Ingangseisen

Voor Europees recht kan niet ingeschreven worden voordat inschrijving voor Inleiding Europees recht heeft plaats gevonden.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Europees recht (R10311). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus vooronderstelt voorkennis op het niveau van de cursus Inleiding internationaal recht en de cursus Inleiding Europees recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst in het eerste kwartiel. Daarnaast standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Docenten

Dhr. prof. dr. J.W. Sap.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

16-11-2020, 19-04-2021, 24-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een meest recente, 'schone', niet-geannoteerde wetten- en/of verdragenbundel

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een leerboek en een digitale leeromgeving. U dient zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aan te schaffen.
Verplichte literatuur:
- F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie. Den Haag: Boom, 2017 (zesde druk);
- Digitale leeromgeving RB1002 Europees recht.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.