Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bestuursrecht I
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Als u in uw straat een braderie wilt organiseren, krijgt u te maken met het bestuursrecht. Dat geldt ook als u uw huis ingrijpend wilt verbouwen of een uitkering aanvraagt. In deze cursus staat de relatie tussen overheid en burger en het recht dat daarop van toepassing is centraal. U leert hoe de overheid op praktisch elk gebied regels heeft opgesteld die u in acht moet nemen. Maar ook dat de overheid zich bij het besturen eveneens aan bepaalde regels moet houden. De cursus geeft u niet alleen theoretisch inzicht, maar laat u zelf meedenken aan de hand van praktijkgerichte open (casus)vragen. Doordat er veel rechtspraak wordt behandeld, ontwikkelt u 'gevoel' voor juridische redeneringen.

Algemeen

Inhoud

In het dagelijks leven komt u vaak met de overheid en dus met het bestuursrecht in aanraking. U heeft er bijvoorbeeld mee te maken als een toeslag voor kinderopvang of een uitkering aanvraagt. Maar ook als u uw woning (ingrijpend) wil gaan verbouwen, een bedrijf wilt opstarten of met de buurtvereniging een braderie wil organiseren. In alle gevallen geldt dat van overheidswege regels zijn gesteld die u in acht moet nemen. Anderzijds moet ook de overheid zich bij het 'besturen' aan bepaalde regels houden. Deze relatie tussen overheid en burger en daarop van toepassing zijnde recht staan in de cursus Bestuursrecht.

De cursus geeft een actuele beschrijving van het algemeen deel van het bestuursrecht. Daarbij nemen de Algemene wet bestuursrecht, alsook de nog niet-gecodificeerde algemene regels en de rechtspraak een centrale plaats in. Aan de hand van wetgeving en voorbeelden uit de rechtspraak krijgt u antwoord op fundamentele vragen als:
- welke rechtssubjecten kennen we in het bestuursrecht?
- hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden?
- welke normen dient het bestuur in het verkeer met de burger en bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden in acht te nemen?
- welke publiekrechtelijke rechtshandelingen kunnen worden onderscheiden?
- in hoeverre is het publiekrecht van invloed op het privaatrechtelijk rechtshandelen van het bestuur?
- welke instrumenten kan het bestuur hanteren ter handhaving van bestuursrecht en welke bijzondere normen gelden daarbij?

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij tevens leert 'aanvoelen' hoe de rechter tot een uitspraak komt. Deze moet er bij het toepassen van de (algemene) regels immers steeds naar streven een regel te formuleren die zowel past binnen het geldende rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat u aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken over de oplossing van een bestuursrechtelijk probleem. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook 'gevoel' bij voor juridische redeneringen en leert u bestuursrechtelijke problemen te herkennen en benoemen.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding bestuursrecht moet succesvol zijn afgerond voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk woensdag 1 november 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

Verondersteld wordt kennis op het niveau van de cursussen Inleiding bestuursrecht en Inleiding staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het tweede kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. mr.drs. S. Kole
1. do 30-11-2017 / 19.30-21.00 uur
2. do 14-12-2017 / 19.30-21.00 uur
3. vr 19-01-2018 / 19.30-21.00 uur
4. do 01-02-2018 / 19.30-21.00 uur / Responsiecollege

Docenten

Mw. mr. dr. K. Albers, dhr. mr. dr. S. Kole en dhr. mr. B. Kaya.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

23-04-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit het boek Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 1 Schlössels/Zijlstra (Kluwer), laatste druk en een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.