Materieel strafrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Materieel strafrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus behandelt het materiële strafrecht. Dat is het geheel van regels dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke sancties opgelegd kunnen worden. Een breed scala aan onderwerpen die in strafzaken vragen oproepen zal aan bod komen. Denk hierbij aan onderwerpen als de algemene strafbaarheidsvoorwaarden, de objectieve en subjectieve bestanddelen, causaliteit, deelneming, strafbare poging en voorbereiding en de strafuitsluitingsgronden. Aan de hand van de wet en de interpretatie hiervan door de Hoge Raad zullen de diverse leerstukken behandeld worden. Wat is opzettelijk handelen precies? Ben je ook strafbaar als je iemand per ongeluk doodt? Hoever gaat de strafrechtelijke aansprakelijkheid? Stel dat een automobilist iemand aanrijdt, waarna het slachtoffer tijdens de spoedoperatie overlijdt door een medische fout. Valt de bestuurder dat strafrechtelijk te verwijten? De antwoorden op deze (en andere) vragen vindt u in de wet maar vooral ook in uitspraken van de Hoge Raad. Deze cursus besteedt daar uiteraard aandacht aan maar gaat ook in op afwijkende meningen. Daarmee krijgt u een compleet beeld van de opvattingen binnen dit rechtsgebied.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus, waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen strafrechtspleging 2 (R30225 en voorgangers) en penitentiair recht (R24214). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht en de cursus Inleiding strafrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Docenten

Dhr. mr. M. Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

09-11-2020, 20-04-2021, 23-08-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (De Hullu, Materieel strafrecht, Deventer, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, 13e druk, Deventer, Kluwer) en een werkboek dat in de digitale leeromgeving is geplaatst.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.