Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Formeel strafrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het strafproces kent een (chrono)logische volgorde. Van verdenking via opsporing en vervolging naar berechting, eventueel in hoger beroep en cassatie. Dat traject moet duidelijk bewegwijzerd zijn. Het strafproces vergt een voortdurende belangenafweging tussen verdedigingsrechten, grondrechten, het algemeen belang en criminaliteitsbestrijding. Wie mag in welke fase optreden? Welke middelen mag de overheid inzetten? Een verhoor mag wel met enige druk gepaard gaan, maar tot hoever mag die opgevoerd worden? Onder welke voorwaarden mag een telefoontap of een doorzoeking bevolen worden? Wat gebeurt er als voorschriften niet worden nageleefd tijdens het opsporingsonderzoek? Nadat eerst in het materiële strafrecht is bepaald welk gedrag straf verdient, moet in het strafproces vastgesteld worden of dat gedrag zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. Uitgangspunt voor het strafproces is de tenlastelegging, simpel gezegd een juridische beschrijving van hetgeen de verdachte verweten wordt. De rechter is bij zijn beslissing gebonden aan deze tenlastelegging en voor de verdachte maakt de tenlastelegging duidelijk waar hij zich tegen heeft te verdedigen.

Algemeen

Inhoud

Strafzaken zijn vaak onderwerp van veel media-aandacht. Hierdoor is strafprocesrechtelijke terminologie ons niet vreemd. Maar wat betekenen die termen eigenlijk precies en klopt het wel wat er in de media beweerd wordt? Vaak wordt namelijk vergeten dat het strafproces een tweeledig doel dient: zorgen dat schuldigen veroordeeld worden en voorkomen dat onschuldigen gestraft worden. In deze cursus Formeel strafrecht willen we u gevoelig maken voor de nuances van ons strafprocesrecht.

In de cursus Materieel strafrecht ging het vooral om de vraag welk gedrag strafbaar is en wanneer een dader niet strafbaar is. In deze cursus Formeel Strafrecht ligt de nadruk op de vraag wat er moet gebeuren indien het vermoeden rijst dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan. U kunt daarbij denken aan vragen als: onder welke voorwaarden is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging? Aan welke vereisten moet een tenlastelegging voldoen? Hoe komt de Nederlandse strafrechter tot een bewezenverklaring? Mogen verklaringen van de verdachte zonder meer tot bewijs dienen als hij tijdens het politieverhoor niet is bijgestaan door een raadsman? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen van deze cursus, waarbij de constante belangenafweging tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming een prominente rol speelt.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 16 april 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de oude cursussen Strafrechtspleging 1 en/of Dwangmiddelen en kunnen dus niet tezamen in een opleiding worden ingebracht vanwege inhoudelijke overlap.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht (voorheen de Basiscursus recht) en de cursus Inleiding Strafrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw. mr. M. Attinger
1. wo 09-05-2018 / 20.00-21.00 uur / Introductie
2. wo 16-05-2018 / 20.00-21.00 uur / Voorbereiding: Binnentreden/onderzoeken
3. wo 30-05-2018 / 20.00-21.00 uur / Voorbereiding: Strafbeschikking
4. di 12-06-2018 / 20.00-21.00 uur / Voorbereiding: Getuigenbewijs
5. di 03-07-2018 / 19.30-21.30 uur / Voorbereiding: Tentamentraining

Docenten

Mw. mr. M. Attinger, dhr. drs. D. van Ekelenburg en mw. mr. dr. W. Dreissen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

10-07-2018.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (B.F. Keulen en G. Knigge m.m.v. D.H. de Jong, 'Strafprocesrecht', 13e druk, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, 13e druk, Kluwer), een aantal verplichte arresten (die u zelf moet opzoeken via de relevante elektronische databanken) en de teksten in de cursusstructuur van de online studieomgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving heeft u via de online studieomgeving (cursussite) toegang tot alle (praktische) informatie die van belang is voor deze cursus. U vindt op de cursussite bijvoorbeeld informatie over de begeleiding en u kunt er met medestudenten en docent(en) in discussie over de leerstof in de discussiegroep.