Formeel strafrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Formeel strafrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1412
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Strafzaken zijn vaak onderwerp van veel media-aandacht. Hierdoor is strafprocesrechtelijke terminologie ons niet vreemd. Maar wat betekenen die termen eigenlijk precies en klopt het wel wat er in de media beweerd wordt? Vaak wordt namelijk vergeten dat het strafproces een tweeledig doel dient: zorgen dat schuldigen veroordeeld worden en voorkomen dat onschuldigen gestraft worden. In deze cursus Formeel strafrecht willen we u gevoelig maken voor de nuances van ons strafprocesrecht.

In de cursus Materieel strafrecht ging het vooral om de vraag welk gedrag strafbaar is en wanneer een dader niet strafbaar is. In deze cursus Formeel Strafrecht ligt de nadruk op de vraag wat er moet gebeuren indien het vermoeden rijst dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan. U kunt daarbij denken aan vragen als: onder welke voorwaarden is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging? Aan welke vereisten moet een tenlastelegging voldoen? Hoe komt de Nederlandse strafrechter tot een bewezenverklaring? Mogen verklaringen van de verdachte zonder meer tot bewijs dienen als hij tijdens het politieverhoor niet is bijgestaan door een raadsman? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen van deze cursus, waarbij de constante belangenafweging tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming een prominente rol speelt.

Een deel van het onderwijs wordt verbonden aan een realistische praktijksimulatie van een Nederlandse strafzaak. Hierin wordt het reguliere verloop van een strafzaak gevolgd: van opsporing, naar vervolging tot uiteindelijk berechting. Gedurende het verloop van de praktijksimulatie krijgt de student telkens een andere rol toebedeeld en worden vanuit die rol verschillende beslissingen genomen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de oude cursussen Strafrechtspleging 1 (R11225 en voorgangers) en Dwangmiddelen (R27214) en kunnen dus niet tezamen in een opleiding worden ingebracht vanwege inhoudelijke overlap.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht en de cursus Inleiding Strafrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. mr.dr. S. Brinkhoff
1. ma 26-04-2021 / 20.00-22.00 uur
2. wo 19-05-2021 / 20.00-22.00 uur
3. wo 09-06-2021 / 20.00-22.00 uur
4. wo 30-06-2021 / 20.00-22.00 uur

Docenten

Dhr. mr. dr. S. Brinkhoff en mw. mr. M. Attinger.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee tekstboeken (B.F. Keulen en G. Knigge m.m.v. D.H. de Jong, 'Strafprocesrecht', laatste druk, Kluwer en F.A.J. Koopmans - bewerkt door F.J. Beichrodt, J.H.J. Verbaan en R.J. Verbeek, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, laatste druk, Kluwer), een aantal verplichte arresten (die u zelf moet opzoeken via de relevante elektronische databanken) en de teksten in de cursusstructuur van de online studieomgeving. Daarnaast zullen een aantal kennisclips via de digitale leeromgeving worden aangeboden. Deze maken ook onderdeel uit van het cursusmateriaal.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving heeft u via de online studieomgeving (cursussite) toegang tot alle (praktische) informatie die van belang is voor deze cursus. U vindt op de cursussite bijvoorbeeld informatie over de begeleiding en u kunt er met medestudenten en docent(en) in discussie over de leerstof in de discussiegroep.