Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Recht als wetenschap
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze cursus worden kernthema's uit de wetenschapsfilosofie behandeld in juridisch perspectief.

Algemeen

Inhoud

Deze cursus bestaat uit zes leereenheden. De eerste leereenheid draait om de vraag wat wetenschap is en waar de scheidslijn ligt tussen wetenschap en niet-wetenschap. In de tweede leereenheid wordt de vraag behandeld of de rechtswetenschap het predicaat wetenschap verdient. In de derde leereenheid worden de twee vormen van wetenschappelijk deugdelijk redeneren, inductie en deductie, besproken en worden zij onderscheiden van ondeugdelijk redeneren (drogredenen). Vervolgens wordt in de vierde leereenheid duidelijk gemaakt dat met de eerste manier van wetenschappelijk redeneren, inductie, een onoplosbaar probleem samenhangt. In de vijfde leereenheid wordt aangetoond dat dit probleem ook in de juridische context aanwezig is. In de zesde en laatste leereenheid wordt ingegaan op de vraag hoe de andere manier van wetenschappelijk redeneren, deductie, in de juridische context functioneert (leereenheid 6). Om een houvast te bieden in de bespreking van de vaak complexe problematiek die in deze cursus aan de orde komt, zal deze gekoppeld worden aan de zaak "Lucia de B." Deze Haagse verpleegster werd in 2003 veroordeeld, omdat zij meerdere patiënten zou hebben vermoord. Dat bleek later onterecht: het wetenschappelijk bewijs in de zaak deugde niet en het vonnis bevatte drogredenen


Leerdoelen
De cursus kent twee leerdoelen. Allereerst beoogt deze cursus rechtenstudenten een kritische houding t.o.v. de eigen en andere wetenschappelijke disciplines bij te brengen. Hiertoe worden de vragen wat wetenschap is en of de rechtswetenschap het predicaat wetenschap wel verdient, behandeld. Ten tweede beoogt deze cursus rechtenstudenten een basaal inzicht te bieden in de wetenschappelijke en juridische argumentatieleer.

Aanmelden

Ingangseisen

Voordat kan worden aangemeld moeten alle inleidende vakken uit de propedeuse succesvol zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 16 april 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

De cursus Recht als wetenschap sluit enerzijds aan bij de metajuridische vakken, zoals Rechtsfilosofie, omdat de cursus voorziet in een wetenschapsfilosofische benadering van het recht. Anderzijds sluit de cursus Recht als wetenschap aan bij het vaardighedenonderwijs, zoals Bachelor Essay, omdat o.a. argumentatieleer aan bod komt, die gebruikt kan worden als voorbereiding op het concipiëren van een juridisch betoog.

Voorkennis

Er wordt verondersteld dat elementaire kennis van het positieve recht aanwezig is.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst in het vierde kwartiel. Verder standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. L. Strikwerda
1. ma 25-06-2018 / 19.00-21.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. L. Strikwerda
1. do 28-06-2018 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Mw. mr. dr. L. Strikwerda, mw. mr. dr. W. Dreissen en mw. mr. S. de Veij Mestdagh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

09-07-2018.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een gecombineerde reader/werkboek. Elke leereenheid wordt kort ingeleid. Daarna volgt een tekst. Tot slot zijn kennisvragen en toepassingsvragen/werkopdrachten opgenomen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.