Schrijven over grondrechten

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Schrijven over grondrechten
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Mogen ook mensen met racistische ideeën zich verenigen in een politieke partij? Mag de overheid van een hier wonende vreemdeling eisen dat hij Nederlands leert en, als hij daaraan niet voldoet, korten op zijn bijstandsuitkering? Betekent het grondrecht om te vergaderen dat ook gedetineerden de mogelijkheid daartoe moeten krijgen? Mag een rooms-katholieke school niet-katholieke leraren weigeren? Heeft ook de illegaal hier verblijvende verslaafde recht op medische verzorging?

Bij al dit soort vragen spelen grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, en de vrijheid van religie, een belangrijke rol. Deze cursus behandelt algemene grondrechtelijke leerstukken en laat zien hoe grondrechten functioneren in de Nederlandse samenleving en hoe de rechter denkt over botsingen van grondrechten. Om de cursus goed te kunnen benutten, moet u redelijk vertrouwd zijn met de verschillende rechtsgebieden. U leert om dagelijkse situaties te begrijpen en te formuleren in termen van grondrechten. De praktijk van alledag roept immers vragen op die een verantwoorde oplossing eisen. U raakt vertrouwd met het redeneren vanuit de grondrechten en leert hoe u een juridisch en maatschappelijk aanvaardbaar antwoord kunt geven. Grondrechten (of mensenrechten) stellen grenzen aan de bevoegdheden van de overheid om in te grijpen in de vrijheidssfeer van de burger. Aan de andere kant geven de diverse grondwettelijke rechten en verdragsgrondrechten richting aan het handelen van de overheid.
De cursus ‘Schrijven over grondrechten’ beoogt de schrijfvaardigheid van studenten te versterken, door een schrijfopdracht over grondrechten als integraal onderdeel van de cursus op te nemen. Het accent bij deze opdracht ligt op het zelfstandig formuleren van een vraagstelling en het zelfstandig verzamelen en verwerken van divers en relevant bronnenmateriaal. De eisen die aan de opdracht worden gesteld, zijn weliswaar iets minder uitgebreid, maar komen inhoudelijk overeen met de eisen die aan het bacheloressay in jaar 3 worden gesteld. Met andere woorden, ‘Schrijven over grondrechten’ is een oefening met onderzoeks- en schrijfvaardigheid op weg naar de afsluiting van de bacheloropleiding.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de inleidende rechtencursussen Inleiding recht, Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht, Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. Kennis van de cursus Constitutioneel recht alsmede kennis op het niveau van de hoofdvakken van de andere rechtsgebieden wordt sterk aanbevolen.

U dient zich voor deze cursus aan te melden na afronding van de cursus Inleiding Europees recht vanwege de opbouw van het schrijfvaardighedenonderwijs.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een college over de stof en een workshop over het schrijven van de paper maken deel uit van de begeleiding die tijdens deze cursus wordt aangeboden. Ook wordt het leerproces ondersteund door middel van kennisclips.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 4 - begeleider: mw. prof.dr. C. Zoethout
1. za 08-05-2021 / 10.00-12.00 uur / Hoorcollege / Voorbereiding: 12.15-14.00 Workshop

Docenten

Mw. prof. mr. C. Zoethout, dhr. mr. dr. L. van Apeldoorn, mw. mr. drs. M. van Schaik (examinator) en dhr. mr. T. Herrenberg (plv examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een algemeen leerboek over grondrechten (A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis, M. den Heijer, Hoofdstukken Grondrechten, Ars Aequi, 2017). Voorts dient de student zelfstandig relevant bronnenmateriaal (literatuur en jurisprudentie) over het onderwerp van de schrijfopdracht te vinden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de studentenfora waar u met medestudenten informatie kunt uitwisselen en kunt discussiëren over de leerstof. Uiteraard treft u in de digitale leeromgeving ook de invulling van de weken en de deadlines aan.