Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Schrijven over grondrechten
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Grondrechten beperken de macht van de overheid en bevatten ook opdrachten aan de overheid. Burgers kunnen zich jegens de overheid en soms ook in relaties met andere burgers beroepen op bescherming die zij ontlenen aan hun grondrechten. Die grondrechten kunnen in de Grondwet of in internationale verdragen zijn vastgelegd. De cursus gaat over de reikwijdte en betekenis van grondrechten en rechten van de mens. Daarbij komen veel voorbeelden van situaties waarin grondrechten aan de orde zijn, ter sprake. Ook neemt de jurisprudentie over grondrechtelijke vraagstukken een belangrijke plaats in.‘Schrijven over grondrechten’ beoogt tevens de schrijfvaardigheid van studenten te versterken, door een schrijfopdracht over grondrechten als integraal onderdeel van het vak op te nemen.

Algemeen

Inhoud

Mogen ook mensen met racistische ideeën zich verenigen in een politieke partij? Mag de overheid van een hier wonende vreemdeling eisen dat hij Nederlands leert en, als hij daaraan niet voldoet, korten op zijn bijstandsuitkering? Betekent het grondrecht om te vergaderen dat ook gedetineerden de mogelijkheid daartoe moeten krijgen? Mag een rooms-katholieke school niet-katholieke leraren weigeren? Heeft ook de illegaal hier verblijvende verslaafde recht op medische verzorging?

Grondrechtsbepalingen spelen een belangrijke rol bij de beantwoording van dergelijke vragen. Deze cursus behandelt algemene grondrechtelijke leerstukken en laat zien hoe grondrechten functioneren in de Nederlandse samenleving en hoe de rechter denkt over schending van grondrechten. Het rechtsbestel omvat verschillende rechtsgebieden en op vele daarvan kan de burger zich op grondrechten beroepen. Om de cursus goed te kunnen benutten, moet u redelijk vertrouwd zijn met de verschillende rechtsgebieden. U leert om dagelijkse situaties te begrijpen en te formuleren in termen van grondrechten. De praktijk van alledag roept immers vragen op die een verantwoorde oplossing eisen. U raakt vertrouwd met het redeneren vanuit de grondrechten en leert hoe u een juridisch en maatschappelijk aanvaardbaar antwoord kunt geven. Grondrechten of rechten van de mens stellen grenzen aan de bevoegdheden van de overheid om in te grijpen in de vrijheidssfeer van de burger en daarvan gaat een preventieve werking uit. Aan de andere kant geven de diverse grondwettelijke rechten en verdragsgrondrechten richting aan het handelen van de overheid.
‘Schrijven over grondrechten’ beoogt de schrijfvaardigheid van studenten te versterken, door een schrijfopdracht over grondrechten als integraal onderdeel van de cursus op te nemen. Het accent bij deze opdracht ligt op het zelfstandig formuleren van een vraagstelling en het zelfstandig verzamelen van divers en relevant bronnenmateriaal. De eisen die aan de opdracht worden gesteld, zijn weliswaar iets minder uitgebreid, maar komen inhoudelijk overeen met de eisen die aan het bacheloressay in jaar 3 worden gesteld. Met andere woorden, Schrijven over grondrechten is een oefening met onderzoeks- en schrijfvaardigheid op weg naar de afsluiting van de bacheloropleiding.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start maandag 30 april 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 16 april 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 april 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de inleidende rechtencursussen Inleiding recht, Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht, Inleiding privaatrecht en Inleiding strafrecht. Kennis van de cursus Constitutioneel recht alsmede kennis op het niveau van de hoofdvakken van de andere rechtsgebieden wordt sterk aanbevolen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving in het vierde kwartiel.

Docenten

Mw. prof. C. Zoethout.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een leerboek over grondrechten (A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis, M. den Heijer, Hoofdstukken Grondrechten, Ars Aequi, 2017), een geheel digitaal werkboek en digitale jurisprudentie.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar het werkboek, de jurisprudentie en de studentenfora waar u met medestudenten informatie kunt uitwisselen en kunt discussiëren over de leerstof.