International Law
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1802
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

The new course on the bachelor 3 level in public international law will complement the bachelor 1 course. The course will be held in English in order to empower our students to not only develop their law skills further but also to put their English skills into practice. After repeating the most important questions of international law and getting acquainted with them in the new language (subjects of international law; sources of international law; principle of sovereign equality; jurisdiction; immunity; prohibition of the use of force) the course will focus inter alia on the law of wars, human rights law and international criminal law. In general, a strong emphasis will be put on all questions relating to the digital world like cyber war, cyber attacks, drone war, (semi-)autonomous weapons, the NSA affair and human rights etc.

Algemeen

Aanmelden

Ingangseisen

Completion of the propaedeutic course Public International Law, Inleiding international recht (in Dutch). An adequate proficiency in the English language is required.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2017-2018 twee keer aangeboden op vaste startdata (4 september 2017 en 12 februari 2018), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.
Vanaf juli 2018 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2018-2019.

Voor de cursus die start op 4 september 2017, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 aan te melden. Voor de cursus die start op 12 februari 2018, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 aan te melden. Alleen dan ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing) kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 of na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen.
Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 11 februari 2018.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding in het derde kwartiel: inhoudelijke vragen kunt u aan de docenten stellen.

Docenten

Dhr. prof. dr. D. Steiger en mw. dr. mr. W. Guns.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Het tentamen wordt in de Engelse taal afgenomen. De beantwoording van de vragen mag zowel in het Nederlands als in het Engels plaatsvinden.

Tentamendata

13-11-2017, 05-02-2018, 23-04-2018, 09-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een Engels-Nederlands + een Nederlands-Engels verklarend woordenboek ('schoon')
Een 'schoon' exemplaar van het tekstboek. De reader is niet toegestaan.

Meer info