International Law

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
International Law
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1812
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

“This course will build on the knowledge acquired in Inleiding Internationaal Recht and study the core topics of international law in greater depth. The course will focus on traditional topics in international law, such as the nature and sources of international law, States, international organisations and legal personality, the law of treaties, jurisdiction & immunities, State responsibility, international dispute settlement, countermeasures/sanctions, and the use of force in international law. The course aims to increase the insight and understanding of the participants of how international law applies to specific scenarios. The exam will be In English. Answers can be provided in English or Dutch.

Leerdoelen
On the completion of the course, students should be able to:
- demonstrate comprehensive and accurate knowledge and understanding of those aspects of public international law identified in the course and mandatory reading materials;
- critically analyse, interpret, evaluate and synthesise international legal materials;
- understand the nature of the international law system and identify its problems;
- form a critical judgement on the topics studied in the course;
- identify, analyse and reflect on sources of international law;
- identify the subjects of international law and their rights and obligations;
- assess the remedies available for violations of public international law;
- demonstrate a sound knowledge and critical understanding of the disputes and enforcement mechanisms available in international law;
- understand and have knowledge of the law relating to the use of force under international law.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Voorkennis

Completion of the course Inleiding Internationaal Recht and an adequate proficiency with the English language.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding in het derde kwartiel: inhoudelijke vragen kunt u aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. prof.mr. G. Hernández
1. ma 07-09-2020 / 20.00-21.30 uur
2. ma 21-09-2020 / 20.00-21.30 uur
3. ma 05-10-2020 / 20.00-21.30 uur
4. ma 19-10-2020 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Dhr. prof. dr. G. Hernández en Mw. dr. mr. W. Guns.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het tentamen wordt in de Engelse taal afgenomen. De beantwoording van de vragen mag zowel in het Nederlands als in het Engels plaatsvinden.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 9-11-2020
voor kwartiel 1 (start 2020-2021): 9-11-2020, 2-2-2021 en 7-7-2021
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 9-11-2020 en 21-4-2021
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): 21-4-2021 en 7-7-2021

Tentamendata

09-11-2020, 02-02-2021, 21-04-2021, 07-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen

Meer info

Cursusmateriaal

G. Hernández, International Law (Oxford University Press, 2019) en readers met daarin aanvullend materiaal.