Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Belastingrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze cursus worden de belangrijkste thema's uit het fiscale recht behandeld. U krijgt een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in de positie van ondernemers en particulieren, inhoudingen op het loon, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, ondernemersfaciliteiten en doorschuifmogelijkheden. Ook de verbruiksbelastingen - speciaal de omzetbelasting - en de internationale werking van het Nederlandse belastingstelsel komen aan bod. Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische vaardigheden in het lokaliseren en benoemen van fiscale problemen.

Algemeen

Inhoud

De cursus Belastingrecht biedt een inleiding in het Nederlandse belastingrecht. De student krijgt inzicht in de structuur van de verschillende belastingwetten, zoals inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erf- en schenkbelasting. Ook maakt het internationale belastingrecht op hoofdlijnen deel uit van deze cursus. De student maakt kennis met specifieke denkwereld die aan het bestuderen en beoefenen van het belastingrecht eigen is.
In deze cursus komen in het bijzonder de volgende onderwerpen aan de orde:
- structuur van de inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting;
- de erf- en schenkbelasting;
- het internationale belastingrecht;
- de onderlinge samenhang tussen de genoemde wetten;
- de beginselen die aan het positieve recht ten grondslag liggen;
- inleiding in het formele belastingrecht.

Aanmelden

Ingangseisen

Studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt geadviseerd aan te melden na afronding van ten minste 28 modulen van de bacheloropleiding. Aanmelden is tevens mogelijk voor studenten die niet de gehele bacheloropleiding volgen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Dit is een zogenoemde variabele cursus, waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Een behoorlijke juridische voorkennis (minimaal de propedeuse Nederlands recht) wordt voorondersteld. Belastingrecht begeeft zich op het snijvlak tussen economie en recht en daarom is cijfermatig inzicht (onder meer elementair boekhouden) en enige kennis van economische begrippen gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Docenten

Dhr. mr. P. Flutsch en dhr. drs. M. Robben.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een meest recente, 'schone' bundel Kluwer belastingwetten
Een zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het leerboek Hoofdzaken belastingrecht van S.J. Mol-Verver, O.C.R. Marres en J.L. van de Streek, Boom juridische uitgevers, Den Haag, laatste druk, en een door de Open Universiteit vervaardigd e-werkboek.
U dient zelf een actuele fiscale wettekstenbundel aan te schaffen; de nieuwste editie verschijnt elk jaar eind januari/begin februari.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.