Bestuursrecht II

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Bestuursrecht II
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB2102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus bestuursrecht II valt uiteen in 3 delen:
- Bestuurlijk handhavingsrecht;
- Rechtsbescherming tegen de overheid;
- Schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad.

De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische redeneringen.

De cursus Bestuursrecht II geeft een actuele beschrijving van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursproces- recht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht.

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de werking van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht. Aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen leert u mee te denken over de oplossing van de in de zelftoetsen voorgelegde juridische problemen. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook ‘gevoel’ bij voor juridische redeneringen en leert u bestuurs(proces) rechtelijke problemen te herkennen en op te lossen.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Bestuursrecht I moet zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemd variabele cursus, waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Rechtsbescherming tegen de overheid (R16361 en voorgangers) en Bestuursrecht (R38313 en R36213). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding bestuursrecht en Inleiding staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding geschiedt middels uitgebreide terugkoppelingen op de opdrachten in de digitale leeromgeving en een aantal oefententamens. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vragen over de studiestof te stellen in een door docenten gemodereerde discussieruimte.

Docenten

Mw. mr. dr. K. Albers en mw. Mr. B. Aarrass.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

16-11-2020, 03-02-2021, 05-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving, een reader en uit de boeken Bestuursrecht in de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 1, Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk en Bestuursrecht de sociale rechtstaat (onderwijseditie) deel 2 (bestuursprocesrecht), Schlössels/Zijlstra, Kluwer, laatste druk.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.