Inleiding recht: juridisch vaardig

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding recht: juridisch vaardig
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB3302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In deze cursus maakt u kennis met de basale vaardigheden van de jurist: het (online) zoeken van wetten en jurisprudentie en het lezen daarvan, alsmede het oplossen van juridische casus. Aan de hand van voorbeelden en instructies oefent u met deze vaardigheden, waarna u deze toepast op een reeks authentieke casus. U maakt ook kennis met enkele fundamentele juridische begrippen en concepten en rechtsregels, welke u gebruikt bij de vaardigheden en de casus. Op deze wijze bouwt u een degelijke praktische vaardighedenbasis op voor een verdere bestudering van het Nederlands recht.

Leerdoelen
Na het afronden van deze cursus bent u in staat om:
- wetten, jurisprudentie en enkele andere rechtsbronnen te vinden, te analyseren en toe te passen op een elementair niveau;
- een eenvoudige juridische casus op te lossen op een elementair niveau;
- van enkele onderdelen uit het positieve recht op het terrein van de verschillende - hoofdrechtsgebieden de kernbegrippen te benoemen en enkele basale rechtsregels te vinden en toe te passen;
- deze vaardigheden te gebruiken in authentieke casussen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2020. We adviseren om uiterlijk zaterdag 15 augustus 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding recht (RB0014 en voorgangers) en de Basiscursus recht (R01162 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving in het eerste en derde kwartiel.

Docenten

Dhr. mr. M. van Oosterzee.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van oude bundels of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit
- een elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Dit vormt de kern van de cursus.
- een handboek: 'Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden', uitgeverij Boom Juridisch.
- een reader met aanvullende teksten.
- diverse instructies voor het zoeken van informatie op belangrijke websites. Deze instructies vindt u op de cursussite.
- meerdere video's, die u vindt op de cursussite.

Mediagebruik

- Voor het elektronische werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dient u regelmatig online de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites en te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, video's, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.