Inleiding recht: kern van het recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding recht: kern van het recht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB3402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus richt zich in tien leereenheden op de kernelementen van de studie van het Nederlands recht. U maakt daarbij kennis met rechtsbronnen, fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat. De cursus richt zich verder op de opbouw en indeling van de rechtsorde, waarbij zowel de klassieke indeling in afzonderlijke rechtsgebieden wordt besproken als het belang van de 'meerlagige rechtsorde' wordt behandeld. Aan de hand van casus, jurisprudentie en voorbeelden bouwt u een degelijke theoretische basis op voor een verdere bestudering van het Nederlands recht.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kunt u:
- de voornaamste kenmerken van rechtsbronnen uitleggen;
- de klassieke indelingen van recht beschrijven en uitleggen wat de waarde en de tekortkomingen daarvan zijn;
- het begrip gelaagde rechtsorde uitleggen;
- de kenmerken en onderlinge verhouding tussen fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat uitleggen;
- toelichten dat de meerlagige rechtsorde zowel positieve als negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van rechtsstaat, democratie en de bescherming van fundamentele rechten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het tweede en in het vierde kwartiel.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding recht (RB0014 en voorgangers) en de Basiscursus recht (R01162 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving in het tweede en vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Rotterdam
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. prof.dr.mr. R. Janse
1. za 21-11-2020 / 10.30-12.45 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. prof.dr.mr. R. Janse
1. za 24-04-2021 / 10.30-12.45 uur

Docenten

Dhr. mr. M. van Oosterzee.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel

Meer info

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van oude bundels of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving van de Open Universiteit.
- een handboek.

Mediagebruik

- Voor het elektronische werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- U dient regelmatig online de digitale bibliotheek van de Open Universiteit te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De structuur van deze cursus wordt geboden door het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, video's, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.