Europees privaatrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Europees privaatrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RM0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het verder ontwikkelen van het DCFR/CESL, dat is opgesteld als een model voor een Europese privaatrechtscodificatie, is sinds december 2014 geen prioriteit meer van de Europese Commissie, dogmatisch heeft het DCFR zijn belang echter nog niet verloren. Het DCFR is niet meer weg te denken uit rechtspraak en wetgeving. Het EHJ, de Nederlandse en de Zweedse rechter maakten afgelopen jaren regelmatig gebruik van het DCFR, maar ook meerdere nationale wetgevers gebruikten de tekst als 'toolbox' voor nieuwe wetgeving.

Leerdoelen
De cursus heeft ten minste drie doelen: bestudering en kennisverwerving van het Nederlandse en Europese privaatrecht, ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van het bestaande en wordende privaatrecht en het eenvormige recht, alsmede het verwerven van gedegen competenties op het gebied van de rechtsvergelijking en de toepassing van Europese en nationale beginselen van het privaatrecht.

Aanmelden

Ingangseisen

Goederenrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

Na de startdatum van de cursus is het mogelijk om flexibel te worden ingeschreven. U studeert dan zelfstandig in de digitale leeromgeving, zonder deelname aan geprogrammeerde leeractiviteiten en begeleiding. Door middel van deze inschrijfwijze ziet u af van begeleiding en kunt u ook niet deelnemen aan begeleidingsbijeenkomsten en/of ingeroosterde instuuropdrachten.

Voorkennis

Overeenkomstenrecht op bachelorniveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Indien de cursus reeds van start is gegaan, is het voor deze cursus nog mogelijk om flexibel te worden ingeschreven. U studeert dan zelfstandig in de digitale leeromgeving, zonder deelname aan geprogrammeerde leeractiviteiten en begeleiding. Door middel van deze inschrijfwijze ziet u af van begeleiding en kunt u ook niet deelnemen aan begeleidingsbijeenkomsten en/of ingeroosterde instuuropdrachten. Indien u de cursus enkel begeleid wilt volgen dient u met uw inschrijving te wachten tot de opening van het inschrijfmogelijkheid voor het volgende academisch jaar.

Online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. di 11-02-2020 / 19.00-20.30 uur
2. di 25-02-2020 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Dhr. dr. mr. B. van der Velden.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Na het maken van een onderzoeksopzet dient de student een paper te schrijven, gevolgd door een presentatie en mondeling tentamen.

Er zijn voor de mastercursus drie tentamenmomenten
1) Onderzoeksopzet; beoordeling moet positief zijn
2) Paper; cijfer
3) Presentatie; cijfer
Voor het eindcijfer (uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 10) heeft de Paper een weging van 2/3 en de Presentatie een weging van 1/3.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.