Europees privaatrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Europees privaatrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RM0102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het verder ontwikkelen van het DCFR/CESL, dat is opgesteld als een model voor een Europese privaatrechtscodificatie, is sinds december 2014 geen prioriteit meer van de Europese Commissie, dogmatisch heeft het DCFR zijn belang echter nog niet verloren. Het DCFR is niet meer weg te denken uit rechtspraak en wetgeving. Het EHJ, de Nederlandse en de Zweedse rechter maakten afgelopen jaren regelmatig gebruik van het DCFR, maar ook meerdere nationale wetgevers gebruikten de tekst als 'toolbox' voor nieuwe wetgeving.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus dient u onder andere:
- de recente ontwikkelingen in het Europese privaatrecht en het eenvormige privaatrecht te omschrijven.
- Een rechtsvergelijking te maken tussen een rechtsinstituut in de DCFR en BW aan de hand van een casus en kan dit analyseren.
- een onderbouwde visie te geven op de rechtsvergelijking van een gekozen rechtsinstituut.

Aanmelden

Ingangseisen

Goederenrecht op bachelorniveau is vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Na de startdatum van de cursus is het mogelijk om flexibel te worden ingeschreven. U studeert dan zelfstandig in de digitale leeromgeving, zonder deelname aan geprogrammeerde leeractiviteiten en begeleiding. Door middel van deze inschrijfwijze ziet u af van begeleiding en kunt u ook niet deelnemen aan begeleidingsbijeenkomsten en/of ingeroosterde instuuropdrachten.

Voorkennis

Overeenkomstenrecht op bachelorniveau.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee online bijeenkomsten in het derde kwartiel.

Docenten

Dhr. dr. mr. B. van der Velden.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Na het maken van een onderzoeksopzet dient de student een paper te schrijven, gevolgd door een presentatie en mondeling tentamen.

Er zijn voor de mastercursus drie tentamenmomenten
1) Onderzoeksopzet; beoordeling moet positief zijn
2) Paper; cijfer
3) Presentatie; cijfer
Voor het eindcijfer (uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 10) heeft de Paper een weging van 2/3 en de Presentatie een weging van 1/3.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.