Organisatiecriminaliteit

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg

Organisatiecriminaliteit

  • Rechtswetenschappen
  • RM0103
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus wordt het hele veld van organisatiecriminaliteit, State crime en State-corporate crime (organisatiecriminaliteit gepleegd door de overheid al dan niet in samenwerking met private bedrijven), en de relatie tussen deze vormen van criminaliteit en mensenrechten verkend. Er wordt ingegaan op verschijningsvormen en oorzaken (nationaal en internationaal), het wettelijk kader en op mogelijke reacties op deze vormen van criminaliteit. Het betreft een relatief nieuw aandachtsveld binnen de criminologie, waarbij het niet om de traditionele criminaliteit zoals vermogens- en geweldsdelicten gaat, maar om de criminaliteit die wordt gepleegd door mensen die in het algemeen sociaal gerespecteerd worden en een zeker aanzien hebben vanwege hun beroep.

De belangrijkste criminologische theorieën op het gebied van organisatiecriminaliteit en 'state crime' worden besproken en toegepast op actuele casus. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een leerboek en teksten die digitaal geraadpleegd kunnen worden. De meeste teksten worden in het Engels aangeboden.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- What is White Collar Crime?
- Who is the White Collar criminal?
- Explaining White Collar Crime
- Sectoral White Collar Crime
- Corporate violence
- Neutralization
- Class, gender and race
- Opportunities and situational prevention
- State crime
- Supranational crime
- The future of White Collar Crime.

Leerdoelen
- kennis van en inzicht in de criminologische theorie op het terrein van organisatiecriminaliteit en 'state crime';
- toepassing van de criminologische theorie op actuele maatschappelijke vraagstukken;
- inzicht in de mogelijkheden die andere disciplines bieden om organisatiecriminaliteit te verklaren en tegemoet te treden.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden.

Voorkennis

- Kennis van de criminologie op het niveau van de cursus Inleiding criminologie of De veilige stad.
- Goede kennis van de Engelse taal.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent. De begeleiding vindt plaats in het tweede en vierde kwartiel.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek is 'Understanding White-Collar Crime
An Opportunity Perspective, 3rd Edition, door Michael L. Benson en Sally S. Simpson'. Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.