Internationaal strafrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Internationaal strafrecht
Rechtswetenschappen | 7,5 EC
Code RM0603
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Mag de 17-jarige Vince worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat hij via phishing zo’n 10.000 dollar van zo’n 5000 Amerikanen heeft afgetroggeld? Of moet Nederland hem vervolgen en straffen, omdat hij Nederlands onderdaan is? En moet de inhoud van de door Vince gebruikte WhatsApp-berichten dan door de Amerikaanse provider als bewijsmateriaal aan de Nederlandse justitiële autoriteiten worden verstrekt? Hoe is dit alles geregeld wanneer Vince geen geld van Amerikanen heeft afgetroggeld, maar van Franse onderdanen in Frankrijk?

Dit zijn tamelijk willekeurige voorbeelden van zaken waarbij het internationale strafrecht een rol speelt. De combinatie van groeiende mobiliteit, toenemende internationalisering en de laatste jaren natuurlijk vooral ook de toenemende digitalisering zorgen ervoor dat dit rechtsgebied steeds veelvuldiger in het vizier komt. Staten helpen elkaar in strafzaken, onder andere door gezochte personen op te pakken en bijvoorbeeld naar het land van herkomst te sturen om daar terecht te staan. Binnen de Europese Unie zijn de procedures daarvoor aanzienlijk vereenvoudigd. Dat is gebaseerd op een binnen de Europese Unie aangenomen vertrouwen in elkaars rechtssysteem. Dat dit vertrouwen soms ontbreekt, bleek toen de Nederlandse rechter geen gevangenen overleverde aan Hongarije, vanwege slechte detentieomstandigheden aldaar en later vanwege de vrees dat de rechtspraak in dat land niet onafhankelijk is. In deze cursus wordt de samenwerking binnen de Europese Unie behandeld en die tussen Nederland en de Verenigde Staten. Daarbij zal blijken dat de Verenigde Staten, en soms ook EU-lidstaten, het niet altijd even nauw nemen met de mensenrechten. Bekend zijn ontvoeringen door de geheime dienst van de Verenigde staten.
Naast de uitlevering en de overdracht van straffen, wordt voorts aandacht besteed aan het onderwerp rechtsmacht en aan de Wet internationale misdrijven, inclusief het Internationaal Strafhof.

Leerdoelen
- Inzicht in wat onder rechtshulp in strafzaken wordt verstaan.
- Inzicht in de traditionele rechtshulpregelingen zoals m.b.t. de VS gelden.
- Inzicht in de regelingen binnen de Europese Unie.
- Inzicht in de verschillen tussen de traditionele rechtshulp en de (binnen de EU geldende, moderne) wederzijdse erkenning.
- Het kunnen toepassen van de regelingen op casuïstiek.
- Inzicht in het Nederlandse rechtsmachtrecht.
- Inzicht in wat onder internationale misdrijven wordt verstaan en in de verschillen met humanitaire rechten.
- Het kritisch kunnen beschouwen van regelingen, afhankelijk van de mate van vertrouwen in de andere staat.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Internationaal strafrecht in Europa (R37381). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een discussieforum en standaardbegeleiding.

Docenten

Mw. mr. dr. M. de Bruijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus kent twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 12-11-2020
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 12-11-2020 en 20-4-2021
voor kwartiel 1 (start 2020-2021): 12-11-2020, 4-2-2021 en 5-7-2021
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): 20-4-2021 en 5-7-2021

Tentamendata

04-02-2021, 20-04-2021, 05-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit;
- een papieren tekstboek
- digitaal materiaal in de digitale leeromgeving (zelftoetsen, screencasts)

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.