Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RM0603
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Kan een advocaat succesvol aanvoeren dat de uitlevering van Job aan de VS moet worden geweigerd, omdat de VS de doodstraf kent? Dien je vervangende hechtenis te ondergaan indien je een boete voor een in Duitsland begane verkeersovertreding weigert te betalen? Dit zijn voorbeelden van vragen die in deze cursus aan de orde komen.
Staten werken steeds intensiever samen ter bestrijding van criminaliteit. Zij helpen elkaar onder andere door gezochte personen op te pakken en naar het land van herkomst te sturen om daar terecht te staan of door het uitvoeren van een vonnis van de andere staat. Vormen van rechtshulp die in de cursus worden behandeld zijn de uit- en overlevering van verdachten en veroordeelden, het overdragen van de vervolging aan een andere staat en het overdragen van de tenuitvoerlegging van een vonnis aan een andere staat.
In de cursus worden twee rechtssystemen onder de loep genomen. Allereerst wordt de samenwerking besproken met staten waarmee Nederland een rechtshulpverdrag heeft gesloten. Daar tegenover staat de samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie met haar bovenstatelijke aansturing via richtlijnen of verordeningen.
De laatste leereenheid is gewijd aan het Internationaal Strafhof. Bijzonder is dat hier niet alleen het materiële recht, maar ook het formele recht bovenstatelijk is geregeld. Het Strafhof, dat in Den Haag zetelt, buigt zich over internationale misdrijven als genocide en oorlogsmisdrijven.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus:
- heb je inzicht in wat onder rechtshulp in strafzaken wordt verstaan;
- heb je inzicht in de traditionele rechtshulpregelingen zoals die met betrekking tot de VS gelden;
- heb je inzicht in de regelingen binnen de Europese Unie;
- heb je inzicht in de verschillen tussen de traditionele rechtshulp en de (binnen de EU geldende, moderne) wederzijdse erkenning;
- kun je de regelingen op casuïstiek toepassen;
- heb je inzicht in het Nederlandse rechtsmachtrecht;
- heb je inzicht in wat onder internationale misdrijven wordt verstaan en in de verschillen met humanitaire rechten;
- kun je regelingen kritisch beschouwen, afhankelijk van de mate van vertrouwen in de andere staat.

Ingangseisen

Voor deze cursus is formeel strafrecht op bachelorniveau vereist.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Deze cursus maakt deel uit van het gebonden keuzedeel van de afstudeerrichting Strafrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een discussieforum, videocolleges en standaardbegeleiding.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Je dient je zélf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

28-08-2024 14:00, 13-11-2024 19:00, 28-04-2025 19:00, 27-08-2025 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een papieren tekstboek;
- literatuur en rechtspraak te vinden in de digitale bibliotheek;
- videocolleges;
- standaard (automatische) feedback bij de oefententamens en een oefententamen met persoonlijke feedback.

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.