Juridische aspecten van financiële dienstverlening

Juridische aspecten van financiële dienstverlening

  • Rechtswetenschappen
  • RM1003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus laat je uitgebreid kennismaken met het financieel recht. Hoofdrolspelers hierbij zijn financiële consumenten, dienstverleners en toezichthouders.

Tijdens de bestudering van deze cursus leer je de rechten en plichten kennen van deze drie actoren binnen het financieel (toezichts)recht. De Wet op het financieel toezicht vormt het centrale thema binnen de cursus, maar ook de bestudering van beleidsstukken van de toezichthouders, Europese regelgeving en de bijbehorende literatuur zorgen voor een uitgebreide kennismaking met het zeer actuele en dynamische financieel recht.

In deze cursus komen de positie van de toezichthouders, het toezichtsysteem, markttoegang, financiële voorschriften en informatieverplichtingen en andere voorschriften met privaatrechtelijke inhoud aan bod. Ten slotte is aandacht nodig voor enkele capita, zoals zorgverplichtingen van financiële dienstverleners, de preventie van witwassen, customer due diligence-verplichtingen, de positie van de assurantietussenpersoon en geschillenbeslechting op financiële markten.

Leerdoelen
Inzicht verkrijgen in de werking en systematiek van de Wet op het financieel toezicht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Vier virtuele klassen in het derde kwartiel.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit het maken van enkele opdrachten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenmogelijkheden

Laatste inleverdatum is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het handboek Hoofdlijnen Wft en online cursusmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.