Consumentenrecht

Consumentenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RM1203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het consumentenrecht is onder invloed van ‘Europa’ heftig in ontwikkeling en zal ook de komende jaren steeds veranderingen ondergaan. Mogelijk zal het desintegreren, doordat het steeds meer afzonderlijke deelonderwerpen kent. Privacy en milieubescherming maken nu ook hun opwachting als relevante onderwerpen. Hopelijk komt er na de periode van ‘differentiatie’ een periode van ‘integratie’, waarbij bijzondere regelingen opgaan in algemenere. ‘Europa’ dient zowel handelsbelangen als consumentenbelangen en die twee lopen niet altijd parallel.

Een kenmerk van veel consumentenbeschermende regelingen is dat ze beperkt zijn tot een specifiek toepassingsgebied. Die beperking kan bewerkstelligd worden op verschillende manieren, onder meer door uitzonderingen in de wet en door het hanteren van beperkte definities. Zo kan men bijvoorbeeld het begrip ‘dienst’ beperkt definiëren, of het begrip ‘consument’. De betekenis van definitiekwesties in het consumentenrecht is groot.

De cursus laat je kennismaken met enkele aspecten van consumentenbescherming. Dat gebeurt aan de hand van het Handboek Consumentenrecht. Leereenheden zijn: ‘bijzondere overeenkomsten’, ‘algemene voorwaarden’, ‘veiligheid en aansprakelijkheid’ en ‘handhaving’.

Van jou wordt verwacht dat je vijf keuzeopdrachten maakt. Hierbij wordt je een grote mate van vrijheid gelaten om verdieping te zoeken in een bepaalde richting. De ervaring leert dat iedere student een speciale interesse heeft in enig consumentenrechtelijk thema.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.


De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en overeenkomstenrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

De docent is bereikbaar via het discussieforum en via mail.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.