Europees bestuursrecht

Europees bestuursrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RM2103
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Onder de slogan ‘Europa. Best Belangrijk’ ging een aantal jaar geleden een door de Nederlandse overheid geïnitieerde campagne van start om de burger bewust te maken van het belang van de Europese Unie. Deze slogan en campagne waren geen succes en zijn samen met de Brexit tekenend voor de miskenning van het belang van de Europese Unie voor met name het nationale bestuursrecht. De Europeanisering van het nationale bestuursrecht wordt niet alleen uitgeoefend door de beginselen en fundamentele rechten, maar ook door de specifieke regelgeving, zoals over de verlening van dienstenvergunningen (Dienstenrichtlijn), de inspraak en rechtsbescherming van milieubesluiten (Aarhusrichtlijn), de besluitvorming en onafhankelijkheid van de nationale toezichthouder (Kaderrichtlijn Telecommunicatie) en de indringendheid van rechterlijke toetsing in asielzaken (Procedurerichtlijn). Inmiddels zijn er zelfs plannen voor een Europese Algemene wet bestuursrecht (Euro-Awb) en is er in toenemende mate aandacht voor een dialoog (vernetwerking) tussen de Europese en nationale rechters en bestuursorganen.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus heb je de volgende leerdoelen bereikt:
- Het analyseren en begrijpen van de kenmerken van de Europeanisering van het nationale bestuursrecht (kennis, toepassing en inzicht);
- Het in woord en schrift reflecteren op de wederzijdse beïnvloeding van het Unierecht en het nationale bestuursrecht (oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichting Bestuursrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Begeleidingsvorm

Colleges. De onderwijsvorm bestaat uit onlinecolleges, waarbij de voorgeschreven studiestof en opdrachten worden behandeld en er gelegenheid is tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri (meest recente uitgave);
- Het hierboven genoemde studieboek wordt per week aangevuld met literatuur en rechterlijke uitspraken.
Let op: Deze aanvullende bronnen dien je zelf via de openbare bronnen en de universiteitsbibliotheek te raadplegen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.