Masterclass CW-RW 'De toekomst van de democratie'

Masterclass CW-RW 'De toekomst van de democratie'

  • Rechtswetenschappen
  • RM2203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus worden uiterst actuele uitdagingen voor de democratische rechtsstaat besproken. Een deel van de cursus gaat over AI, Big Tech en de democratische rechtsstaat op basis van het veelbesproken boek van OU-docent Reijer Passchier (Artificiële intelligentie en de rechtsstaat, 2020). Een ander deel van de cursus gaat over actuele thema’s, zoals, de afgelopen twee jaar, de toeslagenaffaire, rechtsstaatverval in Polen, de bestrijding van de coronapandemie, desinformatie en verkiezingen voor de Tweede Kamer. De thema’s worden steeds vlak voor aanvang van de cursus gekozen op basis van controverses en discussies die dan actueel zijn. De basis voor dat deel van de cursus is De rechter grijpt de macht van Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad. Daarnaast wordt in de cursus gebruikgemaakt van rapporten, blogs, krantenartikelen en wetenschappelijke artikelen.

De cursus gaat over recht en politiek, maar de teksten zijn zo gekozen dat ze goed te volgen zijn voor studenten rechtsgeleerdheid en studenten cultuurwetenschappen. Tijdens de cursus is wekelijks een online bespreking van de literatuur. Het onderwijs wordt afgesloten met een (online of hybride) congres door en voor studenten, waarin conceptpapers worden besproken.

De cursus is bedoeld voor studenten met belangstelling voor de actuele ontwikkelingen over de democratische rechtsstaat in vooral Nederland. Studenten moeten ook houden van debatten en argumenten in plaats van ‘juiste’ antwoorden. Studenten hebben grote vrijheid om de inhoud en invalshoek van hun opdracht, een paper, te kiezen. Historische en vergelijkende analyses horen net als meer juridische analyses tot de mogelijkheden.

Rechtenstudenten schrijven een uitgebreider paper op basis van een uitgebreidere literatuurlijst (7,5 EC). Studenten cultuurwetenschappen schrijven een paper ter waarde van 5 EC.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:
- de kwaliteit van de argumenten in een tekst over een thema uit de cursus beoordelen in het licht van de bestaande literatuur;
- op niveau deelnemen aan academische debatten over de toekomst van democratische rechtsordes, op Europees en nationaal niveau.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van het gebonden keuzedeel van de afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Begeleidingsvorm

Online begeleiding, aangevuld met enkele bijeenkomsten en een kleine conferentie in het land in het eerste kwartiel.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Werkstuk van 3000 (RW, 7,5 EC) en 2000 woorden (CW, 5 EC) 1500 woorden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een online leeromgeving met dossiers (blogs, rapporten e.d.) en drie boeken.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.