Masterclass CW-RW 'De toekomst van de democratie'

Masterclass CW-RW 'De toekomst van de democratie'

  • Rechtswetenschappen
  • RM2203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus worden uiterst actuele uitdagingen voor de democratische rechtsstaat besproken. De thema’s worden steeds vlak voor aanvang van de cursus gekozen op basis van controverses en discussies die dan actueel zijn. In de cursus wordt gebruikgemaakt van rapporten, blogs, krantenartikelen en wetenschappelijke artikelen. Om een idee te geven: Afgelopen jaren ging een deel van de cursus over AI, Big Tech en de democratische rechtsstaat op basis van het veelbesproken boek van Open Universiteit-docent Reijer Passchier (Artificiële intelligentie en de rechtsstaat, 2021). Mogelijk keren die onderwerpen terug. Een ander deel van de cursus ging over thema’s als de toeslagenaffaire, rechtsstaatverval in Polen, de bestrijding van de coronapandemie, desinformatie en verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De cursus gaat over recht en politiek, maar de teksten zijn zo gekozen dat ze goed te volgen zijn voor studenten Rechtsgeleerdheid en studenten Cultuurwetenschappen. Tijdens de cursus is wekelijks een online bespreking van de literatuur. Het onderwijs wordt afgesloten met een (online of hybride) congres door en voor studenten, waarin conceptpapers worden besproken.

De cursus is bedoeld voor studenten met belangstelling voor de actuele ontwikkelingen over de democratische rechtsstaat in vooral Nederland. Studenten moeten ook houden van debatten en argumenten in plaats van ‘juiste’ antwoorden. Studenten hebben grote vrijheid om de inhoud en invalshoek van hun opdracht, een paper, te kiezen. Historische en vergelijkende analyses horen net als meer juridische analyses tot de mogelijkheden.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
- de kwaliteit van de argumenten in een tekst over een thema uit de cursus beoordelen in het licht van de bestaande literatuur;
- op niveau deelnemen aan academische debatten over de toekomst van democratische rechtsordes, op Europees en nationaal niveau.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van het gebonden keuzedeel van de afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding, aangevuld met enkele bijeenkomsten en een kleine conferentie in het land in het eerste kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleiders: dhr.prof.mr.dr. R. Passchier en dhr.prof.mr.dr. R. Janse
1. wo 04-09-2024 / 19.45-21.00 uur > Passchier
2. wo 11-09-2024 / 19.45-21.00 uur > Passchier
3. wo 18-09-2024 / 19.45-21.00 uur > Passchier
4. wo 25-09-2024 / 19.45-21.00 uur > Janse
5. wo 02-10-2024 / 19.45-21.00 uur > Janse
6. wo 16-10-2024 / 19.45-21.00 uur > Janse
7. wo 23-10-2024 / 19.45-21.00 uur > Janse
8. za 26-10-2024 / 10.00-13.00 uur / slotbijeenkomst / Passchier en Janse samen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Werkstuk van 3000 woorden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een online leeromgeving met dossiers (blogs, rapporten e.d.) en drie boeken.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.