(Gezondheids-)Zorg en recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
(Gezondheids-)Zorg en recht
Rechtswetenschappen | 7,5 EC
Code RM2403
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Na het volgen van deze cursus heeft u een goede basiskennis van de juridische aspecten van gezondheidszorg. De nadruk in deze cursus ligt op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de zorgovereenkomst en de zorgverzekering conform de zorgverzekeringswet. U doet kennis op omtrent de aard, ratio, totstandkoming en reikwijdte van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), u verwerft inzicht in de positie van wilsonbekwamen en u leert over informatie en toestemming, wederzijdse verplichtingen, dossierplicht, geheimhouding en privacy, wetenschappelijk onderzoek, aansprakelijkheid en exoneratie-verbod.
U verwerft kennis van aard en ratio van de zorgverzekeringswet, de samenhang met Wlz, toepasselijkheid, verzekerings- en acceptatieplicht, premiebetaling, dekkingsomvang, restitutie en naturapolissen, vrije artsenkeuze en hinderpaalcriterium en grensoverschrijdende zorg. Tevens verwerft u inzicht in de juridische consequenties van de driehoek zorgverzekeraar, patiënt en zorgverlener, contractsdwang, rol en taken van het zorginstituut

Leerdoelen
Goede basiskennis van de juridische aspecten van gezondheidszorg. Nadruk ligt op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de zorgovereenkomst en de zorgverzekering conform de zorgverzekeringswet.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus wordt een keer per jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is het niet meer mogelijk om te worden ingeschreven.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding.

Docenten

Dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit het maken van enkele opdrachten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit online cursusmateriaal.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.