Opstellen en beoordelen van contracten

Opstellen en beoordelen van contracten

  • Rechtswetenschappen
  • RM2603
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Van juristen die na hun studie in de praktijk gaan werken, wordt bijna automatisch verwacht dat zij in staat zijn om contracten op te stellen en deze te beoordelen. Veelal wordt dus aangenomen dat deze vaardigheid bij de jurist aanwezig is, zonder dat daar in de studie specifieke aandacht aan is besteed. De kennis die tijdens de studie is verworven over generieke thema’s als toerekenbare tekortkoming, overmacht, schadevergoeding, ontbinding en opzegging van overeenkomsten, brengt geenszins mee dat deze in de praktijk kan worden toegepast, zonder dat men daarnaast ook inzicht heeft gekregen in de tips & tricks die eigen zijn aan de dynamiek van de rechtspraktijk. Normaliter vindt de jurist via ‘trial and error’ zijn of haar weg. Deze tips & tricks zullen in deze cursus uitvoerig worden behandeld. Andere drafttechnieken zullen ook uitvoerig aan bod komen.

In deze mastercursus wordt aandacht besteed aan het contractenrecht zoals dat in de praktijk wordt toegepast. Ondanks dat de cursus een praktische inslag heeft en je ‘hands-on’ aan de slag moet, zal de theoretische achtergrond en onderbouwing niet ontbreken.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus ben je in staat om een contract te plaatsen in de context van een b2b-omgeving en in verband daarmee bij het beoordelen en opstellen daarvan keuzes en afwegingen te maken die geëigend zijn in een professionele context.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichting Privaatrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt kennis op bachelorniveau van aansprakelijkheidsrecht en overeenkomstenrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden zes online bijeenkomsten (virtuele klassen) georganiseerd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.mr. Y. Hafez
1. ma 17-02-2025 / 19.00-20.45 uur
2. ma 24-02-2025 / 19.00-20.45 uur
3. ma 10-03-2025 / 19.00-20.45 uur
4. ma 17-03-2025 / 19.00-20.45 uur
5. ma 24-03-2025 / 19.00-20.45 uur
6. ma 07-04-2025 / 19.00-20.45 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Je dient voor ten minste vier van de in totaal zes huiswerkopdrachten een voldoende te hebben gescoord alvorens je wordt toegelaten tot de eindopdracht, die bestaat uit het schrijven van een paper waarin een probleemstelling tot een oplossing moet worden gebracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het boek: R.J. Tjittes, Commercieel Contractenrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave) en diverse artikelen uit de rechtsliteratuur.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.