Internationale mensenrechten in de stad

Internationale mensenrechten in de stad

  • Rechtswetenschappen
  • RM2903
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 246
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Mensenrechten worden vaak in verband gebracht met de rijksoverheid en internationale organisaties. De mensenrechtenverdragen leggen immers staten verplichtingen op en de rijksoverheid wordt gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de staat. Echter, de gemeente is eveneens een onderdeel van de staat en dient zich ook te houden aan de internationale normen. De gemeentelijke wetgeving en het beleid dienen daarmee in overeenstemming te zijn. In 2013 werd dit erkend doordat de regering in het Nationaal actieplan mensenrechten benadrukte dat de verschillende bestuurslagen afzonderlijk en in medeverantwoordelijkheid zorgdragen voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. In deze cursus staat deze problematiek centraal en wordt de rol van de gemeentelijke overheid toegelicht en onderzocht aan de hand van een aantal issues. Vooraf wordt eerst uitleg gegeven over het huidige mensenrechten systeem (civiele en politieke rechten) en de doorwerking van mensenrechten in de Nederlandse rechtsorde en op gemeentelijk niveau. Daarnaast worden enkele specifieke onderwerpen behandeld en een casus uit de praktijk belicht, bijvoorbeeld het recht op huisvesting en gentrificatie, huiselijk geweld, migratie en toegang tot de stad voor mensen met een beperking.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van internationaal recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Deze cursus wordt getentamineerd door middel van een presentatie en een paper.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader met relevante teksten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.