Internationale mensenrechten in de stad

Internationale mensenrechten in de stad

  • Rechtswetenschappen
  • RM2903
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Mensenrechten worden vaak in verband gebracht met de rijksoverheid en internationale organisaties. De mensenrechtenverdragen leggen immers staten verplichtingen op en de rijksoverheid wordt gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de staat. Echter, de gemeente is eveneens een onderdeel van de staat en dient zich ook te houden aan de internationale normen. De gemeentelijke wetgeving en het beleid dienen daarmee in overeenstemming te zijn. In 2013 werd dit erkend doordat de regering in het Nationaal Actieplan Mensenrechten benadrukte dat de verschillende bestuurslagen afzonderlijk en in medeverantwoordelijkheid zorg dragen voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. In deze cursus staat deze problematiek centraal en wordt de rol van de gemeentelijke overheid toegelicht en onderzocht aan de hand van een aantal issues. Eerst wordt uitleg gegeven over het huidige mensenrechtensysteem (civiele en politieke rechten) en de doorwerking van mensenrechten in de Nederlandse rechtsorde en op gemeentelijk niveau. Daarnaast worden enkele specifieke onderwerpen behandeld en een casus uit de praktijk belicht, bijvoorbeeld het recht op huisvesting en gentrificatie, huiselijk geweld, migratie en toegang tot de stad voor mensen met een beperking.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 11 augustus 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 augustus 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2024.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van internationaal recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.mr.dr. W. Guns
1. ma 16-09-2024 / 19.30-21.00 uur
2. ma 30-9-2024 / 19.30-21.00 uur
3. ma 14-10-2024 / 19.30-21.00 uur

Eventuele fysieke bijeenkomsten worden tzt kenbaar gemaakt via de cursusomgeving.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deze cursus wordt getentamineerd door middel van een presentatie en een paper.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een reader met relevante teksten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.