Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels

Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels

  • Rechtswetenschappen
  • RM3113
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In deze cursus staat centraal de verwevenheid van het Europese en het nationale recht in een gedeelde rechtsorde. Aan de orde komen leerstukken van wetgeving, implementatie, rechtsbescherming en grondrechten vanuit Europees perspectief. Hoe is de verhouding van deze leerstukken tot regelgeving, rechtsbescherming en grondrechten op nationaal niveau? Op welke wijzen worden de nationale regelgeving en rechtsbescherming beïnvloed? Een belangrijke rol speelt de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de wisselwerking met het EVRM.

Aandachtspunten in de cursus zijn meer concreet:
- de gedeelde rechtsorde: verwevenheid van het Europese en het nationale recht;
- het wetgevingsproces binnen de EU en de implementatie van EU-recht in de nationale rechtsorde;
- de doorwerking van Unierecht in nationaal recht;
- rechtsbescherming en staatsaansprakelijkheid;
- de gevolgen van de doorwerking van Europees recht voor de soevereiniteit en de positie van Europese staten, inclusief enkele rechtsvergelijkende aspecten ter zake;
- de wisselwerking tussen EU en EVRM en de invloed van het EU-Handvest van de grondrechten;
- soft law en spontane harmonisatie.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichtingen Privaatrecht, Staatsrecht en Encyclopedie en Internationaal en Europees recht.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van Europees recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst in november en standaardbegeleiding met virtuele klassen, colleges, en videocolleges.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Je dient je zélf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 26-08-2024 14:00, 04-02-2025 14:00, 22-04-2025 19:00, 25-08-2025 14:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een e-werkboek;
- F.H. van der Burg & W.J.M. Voermans, Unierecht in de Nederlandse rechtsorde, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- aanvullende literatuur;
- arresten.

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.